Gradsko vijeće donijelo Odluke o dodijeli Nagrade, Grba i Povelje Grada Pule za 2021. godinu

Gradsko vijeće Grada Pule na 31. Sjednici Gradskog vijeća, koja se uz pridržavanje svih epidemioloških mjera zaštite održala u Zajednici Talijana Pula – Circolo, donijelo Odluku o dodjeli Nagrade Grada Pule za 2021. godinu fotografu i fotoreporteru Dušku Marušiću Čičiju za vrhunski spoj fotografskog umijeća i zanata kojim ostavlja u naslijeđe bogat fundus fotografija raskošne vizure i ljepote grada, dajući vrijedan doprinos razvoju kulture i ugleda Grada Pule. Nadalje, donijeta je Odluka o dodjeli Grba Grada Pule u 2021. godini Robertu Klačaru vrhunskom sportašu Judo kluba „Istarski borac“ iz Pule, sa osvojenom srebrnom medaljom u studenom 2020. godine na Europskom prvenstvu za mlade seniore u kategoriji do 66 kg, čime je, uz ostalo, dao značajan doprinos razvoju sporta i ugleda Grada Pule te Odluka o dodjeli Povelje Grada Pule za 2021. godinu KUD-u „Matko Brajša Rašan“ za 70. godišnje kulturno umjetničko stvaralaštvo, izniman doprinos očuvanju identiteta i glazbene baštine istarskog podneblja te promicanje kulture i ugleda Grada Pule.

 

„Čestitam u ime Vijeća nagrađenima i svim ostalim kvalitetnim kandidatima za ovogodišnja priznanja, a i predlagateljima koji su pomogli pokazati jednu činjenicu koju svi zajedno primjećujemo – da naš grad doista ima puno osoba koje zaslužuju tu nagradu. Isto tako vidljivo je da naši građani vrlo dobro prate rad i poznaju one sugrađane koji zaslužuju kandidaturu.“, istaknuo je Tiziano Sošić predsjednik Gradskog vijeća Grada Pule.

 

U nastavku sjednice Vijeće je donijelo Odluku o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Naime, Strategija razvoja urbanog područja je akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja, tj. predstavlja preduvjet za korištenje ITU (Integrirana teritorijalna ulaganja) mehanizama za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije. Cilj izrade strategije razvoja urbanog područja je definiranje zajedničkih smjerova razvoja urbanog područja, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja, olakšavanje provedbe zajedničkih projekata, dakle razvoj zajedničke strateške vizije koja nadilazi administrativne granice i stvara sinergije koje koriste urbanom području u cjelini.

„Poznato to je da Urbano područje Pula sa partnerima korisnik ITU mehanizma (ITU 1) za razdoblje od 2014. do 2020. godine gdje kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija je Grad Pula sa partnerima ugovorila gotovo 150 milijuna bespovratnih sredstava, a za novu financijsku perspektivu potrebno je donijeti novu strategiju koja će obuhvaćati novo urbano područje. Resorno Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je u javno savjetovanje dostavilo smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine, a koje savjetovanju  je bilo aktivno do konca veljače. Obveza Pule kao središta urbanog područja je pokrenuti izradu strategije i biti nositelj iste. Ono što je novost je da će se broj gradova, odnosno urbanih područja povećati. Osim postojećih sedam tu su i nova urbana područja – Grad Karlovac je uspostavio Urbano područje u travnju 2020. te od novih centara bit će Grad Šibenik, Grad Dubrovnik, Urbano područje Vinkovci, Sisak, Varaždin, Bjelovar. Evidentno je da je Europa prepoznala gradove kao  pokretače razvoja i veseli nas da ćemo biti ponovno predvodnici u izradi i povlačenju bespovratnih sredstva na dobrobit šire zajednice. “, kazao je Aleksandar Matić, pročelnik Ureda Grada.

Odlukom o pokretanju postupka izrade Plana razvoja turizma Grada Pula-Pola za razdoblje od 2021. do 2027. godine, koju je usvojilo Gradsko vijeće, definirat će se vizija daljnjeg razvoja turizma, vodeći računa o načelima održivosti, razvojnim potrebama i potencijalima. Turizam je najkonkurentnija grana gospodarstva u Republici Hrvatskoj, a njezin udio u ukupnom BDP-u naše zemlje neprestano raste. Jednako vrijedi i za Grad Pulu koja iz godine u godinu obara nove turističke rekorde i bilježi značajne poraste u dolascima, noćenjima i turističkoj potrošnji. Međutim, turizam ima veliki potencijal daljnjeg napretka i razvoja u svim svojim segmentima, stoga je izrada Plana razvoja turizma, odnosno definiranje smjernica, ciljeva i zadataka od temeljne važnosti za razvoj  grada Pule.

 

Između ostalog Gradsko vijeće je donijelo Odluku o produljenju važenja Kulturne strategije Grada Pule 2014. – 2020., te Odluku o produljenju važenja Lokalnog programa za mlade Grada Pule 2018. – 2020.

Usvojene su Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2021. godinu te izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu kojima se ne mijenja iznos Proračuna, aktivnosti, programi i projekti već se smanjuje planirano kreditno zaduženje radi korištenja dijela viška sredstava iz 2020. godine.

„U izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2021. godinu jedina izmjena je način financiranja kapitalnog projekta izgradnja skloništa za  životinje. Umjesto kreditnim sredstvima financirat će se iz ostvarenog viška prihoda a to je razlog i za izmjenu Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu gdje se u članku 28. mijenja iznos predviđenog kreditnog zaduženja, odnosno smanjuje se kreditno zaduženje koje je bilo predviđeno za izgradnju skloništa za životinje. Ostale odredbe ostaju iste.“, pojasnila je Vesna Sajić pročelnica za Upravnog odjela za financije.

 

Donošenjem Odluke o dodjeli financijskih sredstava komunalnoj tvrtki Pula Herculanea d.o.o. Pula u cilju nabave polupodzemnih spremnika za otpad osigurat će se daljnji razvoja sustava održivog gospodarenja otpadom uz postizanje što većeg stupnja individualizacije u dijelovima grada gdje za to ne postoje tehničke mogućnosti, kao i unaprjeđenje metode elektronskog očitanja količine predanog otpada.

„Proračunom za ovu godinu planirana su sredstva u iznosu od 1,2 milijuna kuna za nastavak aktivnosti koje su vezane za sustavno gospodarenje otpadom. Konkretno riječ je o procesu ugradnje polupodzemnih spremnika kojih je realizacije krenula nakon što je okončana postava podzemnih spremnika u užem središtu grada Pule. U tom postupku je na tom području instalirano 15 setova na isto toliko lokacija što je pozitivno utjecalo na izgled i sliku grada. Dovršetkom tih aktivnosti su se u samom centru intenzivirale one aktivnosti koje se odnose na uvođenje takvog sustava i na zone koje zovemo zone koncentracije – u kojima na malim površinama ima veliki broj korisnika pa u tom smislu je bilo potrebno regulirati odgovarajući način prikupljanja otpada. Riječ je o prepoznatim zonama u Krležinoj, Divkovićevoj, Jurja Žakna te u Koparskom naselju a čime će zaokružit ciklus postave takvih posuda nabavkom novih setova.“ istaknula je Ingrid Bulian pročelnica Upravnog odjela prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu.

 

Gradsko vijeće usvojilo je Zaključka o prihvatu dara i sklapanju Ugovora o darovanju – bivša vojna nekretnina OUP “Promontore” u svrhu gradnje složene građevine – sportskih terena s pratećim objektima sportsko rekreacijskog centra Marsovo polje.

„Inicijativa za darovanje predmetnog zemljišta pokrenuta je od strane Grada Pule koji je na temelju idejnog projekta ishodovao lokacijsku dozvolu te smo 2013. godine od Republike Hrvatske zatražili darovanje navedene nekretnine. U tom idejnom rješenju u suradnji sa tadašnjim vodstvom nogometnog kluba napravili smo prijedlog da tamo budu sportski tereni. Cilj nam je izgraditi sportsku infrastrukturu u funkciji razvoja sporta vodeći računa o potrebama građana, rekreativaca i nogometnog kluba koji ima potrebe za korištenje terena kao i drugi klubovi. Napravit ćemo eleborat, odnosno studije temeljem koje će struka kazati koji je najbolji model korištenja, izgradnje i gospodarenja tim područjem za grad Pulu i vodeći računa o potrebama naših građana.“, kazao je gradonačelnik Boris Miletić.

 

Donošenjem Odluke o uvjetima za rješavanje nedostajućeg broja parkirnih mjesta u postupcima izdavanja akata za provedbu prostorno planske dokumentacije i utvrđivanju naknade za nedostajući broj parkirnih mjesta te donošenjem Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Zaštitne radionice Tekop Nova Pula-Officina per la tutela Tekop Nova Pula, Gradsko vijeće završilo je s glasanjem po predloženom dnevnom redu, nakon čega je svojim obraćanjem gradonačelnik prigodno zaključio sjednicu.

 

„Vrlo je vjerojatno da je ovo zadnja Sjednica Gradskog vijeća u ovome mandatu. Želim se zahvaliti na suradnji od 2006. godine.  15 godina u životu jednog čovjeka nije malo. U životu grada Pule to je jedan mali koračić ali bez te suradnje između predstavničkog tijela i izvršne vlasti ne bi mogli napraviti iskorak u našemu gradu. Danas, kad pogledam naš grada u odnosu na taj početak, uvelike se promijenio na bolje. Od prometne infrastrukture, plinofikacije kada je izgrađeno oko 170 kilometara nove plinske mreže što od doba Austro-ugarske nitko nije napravio. Isto tako izgrađen je kompletan sustav oborinske odvodnje zahvaljujući kojemu naš grad danas ne „pliva“ za vrijeme većih oborina. Izgradili smo obalni kolektor i preusmjerili fekalne vode prema pročistaču i konačno smo krenuli vraćati grad prema moru izgradnjom 500 metara nove obale, 150 metara nove rive koja se i dalje gradi prema Mandraču. Obnovili smo vozni park javnog gradskog prijevoza i to na prirodni plin. Izgradili smo školu na Velom Vrhu kao jednu od najljepših u Hrvatskoj, izgradili smo gradski nogometni stadion, kompleks gradskih bazena, tri velike sportske dvorane u sklopu škola. Danas smo osigurali uvjete da gotovo sve škole rade u jednoj smjeni i da sva djeca budu upisana u vrtiće. Izgradili smo i dva nova dječja vrtića, izgrađena je i opremljena nova Opća bolnica za što je Grad dao ne malih 17 milijuna kuna u zemljištu te sa Županijom, gradovima i općinama otplaćujemo investiciju. Uredili smo i opločili na novo Forum, Prolaz sv. Teodora, De Villeov uspon, serpentinu smo uredili, Trg kralja Tomislava, tunele Zerrostarse i ostalo a bilo je u tom razdoblju i velikih turbulentnih vremena ekonomskih kriza i padova, kao što nas je dočekao i Covid 19, situacija s Uljanikom i ostalo. Osigurali smo infrastrukturne temelje razvoja našega grada koji doživljava jednu veliku promjenu. Osim samih projekata uspostavili smo jednu efikasnu i produktivnu Gradsku upravu.  Jedan smo od najštedljivijih gradova u Republici Hrvatskoj kada govorimo koliko trošimo za našu gradsku administraciju. U tom razdoblju smo značajno utjecali na pozicioniranje Pule na svjetskoj karti festivala i turističkoj karti i ponosan sam da smo prvi grad koji je u potpunosti digitalizirao uredsko poslovanje i uveo elektronski potpis. Dobili smo uvijek najviše ocjene transparentnosti rada Gradske uprave, uveli smo norme kvalitete i ostalo. Sve to skupa ne bi bilo moguće da nije bilo vas uvažene vijećnice i vijećnici, pripadnici predstavničkog tijela Grada Pule. Velika ljubav i želja za napretkom našega grada nam je dala snagu i energiju da unatoč različitostima uvijek idemo korak naprijed. Zato vam se od srca zahvaljujem jer bez vas ovi rezultati ne bi bili mogući.“ zaključio je svoje obraćanje gradonačelnik Boris Miletić.