Načelnik OM Goran Buić imenovao direktora Buže d.o.o. Aleksandera Vojaka

Zbog isteka četverogodišnjeg mandata direktora Buže d.o.o., Nadzorni odbor raspisao je javni natječaj za izbor i imenovanje direktora u novom mandatu.

Na natječaj je pristigla samo jedna prijava i to ona dosadašnjeg direktora Aleksandera Vojaka.

Dosadašnji direktor uspješno je vodio tvrtku u tri protekla mandata, te je samo u proteklom mandatu znatno unaprijedio poslovanje tvrtke u kojem je realiziran projekt postavljanja pontona sa 72 veza u vrijednosti 2,9 mil. kn, uveden je 24 satni nadzor luke Medulin, uređen je prostor između malina i mula od Kaštela, uređen je i otvoren Lounge Malin koji je postao omiljeno okupljalište mještana i  brojnih šetača, te je uvedena samonaplatna automatska kasa na parkiralištu.

Aleksander Vojak priložio je Program rada za slijedeće mandatno  razdoblje koje jamči daljnji razvoj tvrtke,  iz kojeg se izdvaja:  povećavanje ukupnog prometa od  poslovanja, priprema dokumentacije za realizaciju zajedničkog projekta s Općinom  za izgradnju obalnog zida  i šetnice od Ribarskog mula do Vižule, projekt  operativne obale  s lijeve strane Ribarskog mula, daljnje produbljivanje luke radi mogućnosti prihvata  većih plovila te daljnje uređenje i opremanje  parkirnih površina, načelnik Općine Medulin Goran Buić, u ulozi Skupštine Buže d.o.o., a na prijedlog nadzornog odbora, donio  je odluku o izboru i imenovanju Aleksandera Vojaka direktorom Buže d.o.o. u novom mandatu.

Podsjećamo da je Buža d.o.o. trgovačko društvo koje je osnovala Općina Medulin, te  mu povjerila poslove upravljanja lukama Medulin i Runke s ukupno  450 komunalnih i 260 nautičkih vezova i poslove upravljanja javnim  parkiralištima  s ukupno 473 parkirna mjesta.

Financijski plan Buže d.o.o. za  2021. godinu iznosu  5,9 mil. kn, a realizira ga 10 stalnih, odnosno 30 sezonskih zaposlenika.