Izvođenje prekopa na dijelu Ulice Jasne Crnobori

Trgovačkom društvu Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. Zagreb odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste (zelena površina, nogostup, kolnik) i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Ulice Jasne Crnobori  u svrhu izgradnje priključka na elektroničku komunikacijsku mrežu HT-a za građevinu stambene namjene.

Odobrenje je izdano za vremensko razdoblje od 17. do 23. ožujka 2021. godine.

Mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje privremene regulacije prometa.