Općina Bale: Udrugama dodijeljeno 402.000,00 kuna

Nakon raspisivanja Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Bale za 2021. godinu te nakon provođenja postupaka administrativne provjere i ocjene pristiglih prijava načelnik Edi Pastrovicchio donio je Odluku o dodijeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge iz područja sporta i rekreacije, kulture i socijalne skrbi. Odobrena financijska sredstva u visini od 402.000,00 kuna dodijeljena su za čak 19 udruga, s kojima će načelnik Općine Bale sklopiti ugovor o financijskoj potpori.

Za razvoj sporta i rekreacije u 2021. godini dodijeljeno je 300.000,00 kuna, udrugama za promicanje kulture i zaštitu prava nacionalnih manjina dodijeljeno je 45.000,00 kuna, a udrugama iz područja socijalne skrb i zdravstva dodijeljeno je 57.000,00 kuna.

Sufinanciranjem programa i projekata udruga iz područja sporta, kulture i socijalne skrbi Općina Bale pruža potporu u daljnjem razvoju spomenutih područja u Općini i široj okolici.

 Assegnate 402.000,00 kune alle associazioni

Dopo la pubblicazione del concorso pubblico per il finanziamento di programmi, progetti, manifestazioni e attività d’interesse per il bene pubblico, attuati da associazioni e organizzazioni no profit per il 2021, il vaglio delle proposte di finanziamento e l’emanazione delle Delibere di assegnazione fondi Il sindaco Edi Pastrovicchio ha assegnato a 19 associazioni 402.000,00 kune.

Per lo sport e la ricreazione (300.000,00 kune), cultura e la tutela delle minoranze nazionali (45.000,00 kune) e previdenza sociale (57.000,00 kune).