Održan prvi sastanak Radne skupine za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku

Istarska županija je putem Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine osnovala Radnu skupinu Istarske županije za ujednačavanje terminologije na talijanskom jeziku, a jučer je u Rovinju održan prvi radni sastanak na kojem su bili prisutni predstavnici dvojezičnih JLP(R)S, odnosno članovi Radne skupine Istarske županije te gradova Pule, Rovinja, Poreča, Novigrada, Buja i Umaga.

Tom prilikom su predstavljeni ciljevi i način rada Skupine, na što se osvrnula v. d. pročelnice UO za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije Tea Batel:

 

– Jedan od glavnih ciljeva Radne skupine je umrežavanje prevoditelja te razmatranje dvojezične upravno-pravne terminologije koja se koristi u sastavljanju akata i drugih dokumenata na razini tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave u Istri.

 

Na sastanku se raspravljalo o problematičnim izrazima, odnosno o nazivima političkih stranaka te o upravno-pravnoj terminologiji. Članica Radne skupine, pravnica Tiziana Paris je održala prezentaciju o urudžbiranju i komunalnom gospodarstvu, s naglaskom na usporedbu termina koji se koriste u Italiji i Hrvatskoj.

 

Članovi su, također, iskazali zanimanje za predavanja  i stručna usavršavanja u području jezikoslovlja, građevinarstva i proračunskog računovodstva, koji će Istarska županija organizirati u narednom razdoblju.

 

Sljedeći sastanak je zakazan za drugu polovicu svibnja, a održat će se u Puli.

 

Podsjetimo , članovi Radne skupine su prevoditelji zaposleni u Istarskoj županiji te dvojezičnim gradovima Istarske županije i/ili, ako tijelo nema zaposlenog prevoditelja, vanjski suradnici koji imaju stalnu, dugogodišnju suradnju s tijelima JLP(R)S na poslovima prevođenja.

 

 

Zadaci Radne skupine su:

 

  • Razmatranje dvojezične upravno-pravne terminologije koja se koristi u sastavljanju akata i drugih dokumenata na razini tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave u Istri;
  • Izdvajanje „problematičnih termina“, tj. stručnih riječi i izraza na hrvatskom jeziku koji imaju višestruke prijevodne ekvivalente na talijanskom jeziku;
  • Komparativna analiza na jezičnoj (leksičkoj, semantičkoj, stilskoj) i pravnoj razini, s posebnim osvrtom na formalne i sadržajne aspekte pri odluci o preuzimanju postojeće upravno-pravne nomenklature na talijanskom jeziku odnosno kovanju novih prijevodnih rješenja;
  • Sastavljanje popisa usuglašenih preporučenih prijevodnih ekvivalenata upravno-pravne terminologije na talijanskom jeziku i njihovo objavljivanje za širu prevoditeljsku zajednicu radi ujednačenog primjenjivanja te prosljeđivanje  donositeljima odluka radi poduzimanja potrebnih radnji (izmjena i dopuna) za uvođenje preporučenih rješenja u odgovarajuće akte;

Umrežavanje prevoditelja na području Istarske županije omogućavanjem pristupa kolektivnoj bazi podataka (prijevoda i glosara) u sklopu programa strojno potpomognutog prevođenja SDL Trados koji se već koristi – ali samo individualno – na razini tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave u Istri.