Predstavljanje publikacije “Kulturne potrebe i kulturni kapital mladih i šire populacije u Istri” u MMC-u Rovinj

Pozvani ste na predstavljanje publikacije istraživanja “Kulturne potrebe i kulturni kapital mladih i šire populacije u Istri: izvještaj o rezultatima sociološkog istraživanja” kojega su u sklopu projekta Mi plus proveli doc. dr. sc. Krešimir Krolo i doc. dr. sc. Željka Tonković koje će biti održano u petak, 26. ožujka 2021. u 14:00 sati u MMC-u u Rovinju.
 

Na predstavljanju će govoriti: Marko Paliaga (gradonačelnik Rovinja), Dubravka Svetličić (ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja), Vladimir Torbica (pročelnik UO za kulturu i zavičajnost IŽ), Aleksandra Vinkerlić (Istarska kulturna agencija), Marino Jurcan (Udruga Metamedij), dr. sc. Krešimir Krolo (autor istraživanja), dr. sc. Željka Tonković (autorica istraživanja), Valentina Orbanić (predsjednica Savjeta mladih Grada Rovinja), Gaia Radić (umjetnica), Gordana Radetić Berić (profesorica, SŠ Zvane Črnja, Rovinj) i Emil Nimčević (ravnatelj Strukovne škole Eugena Kumičića, Rovinj). Predstavljanje će moderirati Marijeta Bradić (Udruga Metamedij).

Predstavljanje će biti moguće pratiti uživo putem video veze na Facebook stranici udruge Metamedij: