Dva Pulaprometova autobusa donirana su gradu Belom Manastiru

Prigodno preuzimanje autobusa održano je kod servisne radionice Pulaprometa u Puli. Ključeve autobusa predali su zamjenica gradonačelnika Elena Puh Belci i direktor Pulaprometa d.o.o. Igor škatar.

Zamjenik gradonačelnika Belog Manastira Goran Hes i zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Davor Gotal zahvalili su Gradu Puli i Pulaprometu d.o.o. na donaciji. 

„Grad Pula aktivno sudjeluje u projektima pomoći i solidarnosti prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. I danas, upravo putem ove donacije želimo doprinijeti i pokazati odgovornost prema široj zajednici. Donacijom autobusa Gradu Belom Manastiru i razmjenom iskustva nastojimo potaknuti razvoj i vjerujem da će naša trgovačka društva  ubuduće kvalitetno surađivati na obostrano zadovoljstvo“ istaknula je zamjenica gradonačelnika Puh Belci.  

Direktor Pulaprometa d.o.o. Igor Škatar istaknuo je da su, osim donacije autobusa, predstavnici trgovačkog društva Pulapromet  sa kolegama iz Belog Manastira razmijenili znanje i iskustvo stečeno tijekom dugogodišnjeg rada u javnom prijevozu. 

Naime, Grad  Beli Manastir je u listopadu 2020. godine uputio Gradu Puli zamolbu za pomoć u realizaciji projekta ustrojavanja komunalnog linijskog prijevoza putem komunalne tvrtke Baranjska čistoća d.o.o. za potrebe kojeg su nastojali na što moguće povoljniji način nabaviti autobuse za gradski prijevoz putnika. Pomoć je zatražena u vidu donacije autobusa koji su adekvatni za obavljanje gradskog prijevoza, a koji Gradu Puli više nisu potrebni.  Budući da je trgovačko društvo Pulapromet obnovilo vozni park novim autobusima te je u vlasništvu imao određeni broj autobusa proizvedenih 2007. godine koji su amortizirani te se više neće koristiti zajedno sa Gradom Pula kao većinski vlasnikom,  odlučili su udovoljiti zahtjevu i  donirati dva midi autobusa Belom Manastiru.