Nastavak uređenja zone u Emovoj ulici

S ciljem stvaranja preduvjeta za kvalitetnije i svrsishodnije uređenje prostora u Emovoj ulici nastavlja se s aktivnostima uklanjanja dotrajalih građevina u toj zoni.

Navedeno je dio sveobuhvatnih aktivnosti uređenja i sadržajne nadogradnje šire gradske jezgre te time i direktnog utjecaja na kvalitetu života stanovnika predmetnog područja.

Naime, nakon nedavnog uklanjanja jedne od građevina u Emovoj ulici isti je postupak, po dovršetku svih prethodno potrebnih aktivnosti, nastavljen i za preostale građevine koje su u vlasništvu Grada Pule i u vrlo derutnom stanju, zapuštene i bez adekvatnih minimalnih uvjeta za život.

Podsjetimo, također, da se u ove aktivnosti krenulo planski rješavajući pritom korak po korak svaki od potrebnih preduvjeta počevši od rješavanja dugogodišnjeg imovinsko pravnog spora te nadalje iznalaženja adekvatnog smještaja za romske obitelji koje su na toj lokaciji živjele u vrlo nehumanim uvjetima, a u rješavanje tog pitanja važan doprinos dao je i predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine Grada Pule.

Područje šire gradske jezgre se, podsjetimo, sukladno mogućnostima putem malih komunalnih akcija, a prema prijedlozima mjesnih odbora koji pokrivaju tu zonu, uređivalo i kroz prethodno razdoblje pa je tako, između ostalog, izvršena sanacija nerazvrstanih cesta, odnosno nogostupa u Tršćanskoj po prijedlogu Mjesnog odbora Arena, izvršeni su zahvati na zelenim površinama koji nisu predviđeni programom redovnog održavanja i slično sve u kontekstu zacrtanog cilja –  podizanja standarda i kvalitete života naših sugrađana.