Premanturska cesta se otvara za promet

U ponedjeljak, 19. travnja 2021. godine za promet se otvara rekonstruirana Premanturska cesta s novoizgrađenim rotorom na raskrižju sa Valdebečkim i Kavrerskim putem, kao i izgrađena Wolffova ulica.

Prometnica će biti puštena u promet sredinom dana nakon dovršetka čišćenja gradilišta i uklanjanja privremene regulacije prometa.

U sklopu projekta rekonstrukcije Premanturske ceste s izgradnjom rotora na raskrižju sa Valdebečkim i Kavrerskim putem, izgradnje Wolfove ulice i rekonstrukcije I. faze Valdebečkog puta zajedno s izgradnjom vodovodne mreže istih prometnica, radovi se sada intenzivno nastavljaju još na I. fazi rekonstrukcije Valdebečkog puta, kojima će se ujedno i okončati cjelokupni projekt za koji je, nakon provedbe postupka zajedničke javne nabave s trgovački društvom Vodovod Pula d.o.o.. zaključen Okvirni sporazum na iznos od nešto više od 10 milijuna kuna.

Slijedom navedenog istaknimo da projektni zahvat obuhvaća izgradnju ukupno oko 800 metara prometnih površina s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, vodovodnom mrežom te se dodatno Plinara d.o.o. uključila u plinofikaciju predmetne zone kako bi se stanarima tog područja doveo prirodni plin nadomak njihovih domova i omogućilo da postanu korisnici tog energenta.

„Drago mi je da smo okončali ovaj, za građane, iznimno značajan infrastrukturni projekt, koji će olakšati prometovanje i učiniti ga sigurnijim za sve sudionike u prometu. Unatoč krizi Grad Pula pokazuje da osluškuje svoje građane i prepoznaje njihove prioritete te realizira projekte kojima se osigurava veći standard društvene opremljenosti. Znamo koliko je to bitno posebno za stanovnike koji žive u tom dijelu grada i ovim im se putem svima zahvaljujem na strpljenju i razumijevanju kojega su pokazali kroz cijelo ovo vrijeme izvođenja radova.“, kazao je pulski gradonačelnik Boris Miletić.

Također, za napomenuti je i da je, obzirom na cjelokupnu investiciju, u sklopu radova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Pule dodatno obnovljen kolnički zastoru i u nastavku Premanturske ceste do administrativne granice Grada Pule.