Izgradnja priključka na javni sustav sanitarne odvodnje u Piranesijevom prilazu

Za potrebe izgradnje priključka na javni sustav sanitarne odvodnje stambene zgrade u Piranesijevom prilazu, trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje, odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste (kolnik) i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu slijepog ogranka Piranesijevog prilaza na k.č. br. 3877/6, k.o. Pula.

Radove će izvoditi trgovačko društvo Pragrande d.o.o. u razdoblju od 26. do 30. travnja 2021. godine.

Za vrijeme izvođenja istih na snazi će biti privremena regulacija prometa te se mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje prometne signalizacije.