Grad Pula i u pandemijom opterećenoj godini osigurao 37,5 milijuna kuna za predškolski odgoj

Ovim putem želimo demantirati netočne navode predsjednice SDP-a Pule Sanje Radolović o izdvajanjima i odnosu Grada Pule prema dječjim vrtićima. Molimo da naš demanti, u cilju točnog informiranja javnosti, prenesete u cijelosti.  

Gospođa Radolović u svom priopćenju neistinito i uvredljivo navodi kako Grad Pula po izdvajanju za djecu ima standard srednjeg vijeka. Cijenjena vijećnica, čini se, nije dobro proučila proračun Grada Pule za 2021. godinu od kojeg je čak 223 milijuna kuna, dakle gotovo pola proračuna, namijenjeno Upravnom odjelu za društvene djelatnosti. Za predškolski odgoj i u ovoj godini osigurali smo 37,5 milijuna kuna!

Podsjetimo, Pula je prvi grad u Hrvatskoj koji je još od 2010. godine počeo provoditi jedinstvene upise u sve dječje vrtiće na području grada, jednako za gradske i vrtiće privatnih osnivača.

Grad Pula udovoljio je željama roditelja da mogu birati vrtić, a svakom je djetetu tijekom cijele godine osigurano mjesto u vrtiću bez liste čekanja. Neovisno pohađa li dijete vrtić čiji je osnivač Grad Pula ili privatni vrtić roditelji plaćaju jedinstvenu cijenu od 690,00 kn za 10-satni program. Na zadovoljstvo roditelja time je izbjegnut nesrazmjer u cijeni između gradskih i privatnih vrtića i roditelji su slobodni izabrati dječji vrtić koji žele.

Dakle, jedinstveni sustav upisa u Mreži vrtića koja obuhvaća tri gradske ustanove i 20 privatnih vrtića, podrazumijeva jednake uvjete za sve roditelje počevši od prava na upis, na potpore iz socijalnog programa pa do cijene usluge boravka djece u predškolskim ustanovama.

Grad Pula doista s ponosom nosi titulu prijatelja djece i kontinuirano radimo na unapređenju usluge roditeljima i djeci kroz nadogradnju sustava koji već sada kvalitetno funkcionira, ulaganja u predškolske ustanove te kroz projekte koji će omogućiti još efikasniji rad.

Prije godinu dana Grad se uključio u EU projekt e-Upisi Ministarstva uprave, Ministarstva znanosti i obrazovanja i CARNET-a koji je usmjeren upravo na jedinstvene upise preko jedinstvenog sustava. Nedavno je potpisan Ugovor, a Projektu su se pridružili i privatni vrtići u sklopu kojeg će svi sudjelovati na edukaciji i dobiti potrebnu informatičku opremu.

Svjesni da i dječji vrtići dijele sudbinu mnogih ustanova i tvrtki zbog pandemije koronavirusa koja za sve nas već predugo traje, sredinom travnja održali smo sastanak s predstavnicama Udruge pulskih privatnih vrtića na kojem se, među ostalim, razgovaralo i o modalitetima i mogućnostima Grada Pule da im pomogne u prevladavanju ekonomskih teškoća ovisno o mogućnostima Proračuna.

Svjesni smo da je u tijeku izborna kampanja, ali molimo sve kandidate da ne potcjenjuju građane Pule!

U svrhu istinitog informiranja Vaših čitatelja i ispravka netočnih informacija, ovim putem molimo da sukladno odredbama članka 40., čl. 41., čl. 42. Zakona o medijima („Narodne novine RH“ br. 59/04, 84/11 i 81/13“), na istom ili istovrijednom mjestu i na isti ili istovrijedan način, objavite ispravak netočnih informacija.