Nezavisna lista Filipa Zoričića danas održala konferenciju na temu : socijalne skrbi, zdravstva , odgoja i obrazovanja

Danas, 28. travnja 2021. godine održala se konferencija za medije Nezavisne liste Filipa Zoričića, tima za socijalnu skrb, zdravstvo, odgoj i obrazovanje. Za mjesto konferencije, Zoričićev je tim simbolički odabrao multifunkcionalno igralište u naselju Valdebek, a s obzirom da su upravo u tom naselju namijenili izgradnju novog gradskog doma za starije osobe kao i nove osnovne škole.

Na konferenciji su uz Zoričić Filipa bili prisutni i Ivona Močenić, Ivana Sokolov, Mirjana Vukšinić te Ivan Žagar.

            Po tematskim cjelinama izložili su svoje dijelove programa kao i potencijalna rješenja navedenih područja.

Dom za starije i subvencioniranje privatnih obiteljskih domova (Ivana Sokolov, socijalna radnica)

Puli je potreban novi dom za starije osobe s posebnom stambenom jedinicom za osobe oboljele od demencije, a s obzirom na (pre)duge liste čekanja i s druge strane (pre)visoke cijene usluge smještaja u privatnim obiteljskim domovima. Ne želimo da naši nonići budu smješteni primjerice u Ogulin, Gospić ili Čazmu, već im želimo dostojanstveno starenje uz svoju obitelj u svome gradu. Subvencioniranje privatnih obiteljskih domova u gradu Puli kao novina na našem području, naravno po ostvarenju određenih kriterija kao što su prebivalište na području grada Pule i dohodovni cenzus, vidimo također kao jedno od mogućih rješenja.

Stambena politika (Ivana Sokolov, socijalna radnica)

            S obzirom na porast obitelji na rubu siromaštva, potrebno je između ostalog, razmišljati o jačanju mjera stambene politike. Prema neslužbenim podacima Centra za socijalnu skrb Pula, u prošloj godini imali su 1800 zahtjeva za novčanu pomoć od strane obitelji koje ne spadaju u tzv. „socijalu“ odnosno prelaze dohodovni cenzus. U ovoj godini, dakle do sredine mjeseca travnja, takvih je zahtjeva već 1000, što nam govori o drastičnom povećanju broja potreba pulskih obitelji. Prag rizika od siromaštva u 2019. godini iznosio je 2.710 kn mjesečno za jednočlano domaćinstvo i 5. 691 kn mjesečno za obitelj s dvoje odraslih i dvoje djece do 14 godina. Kada ovakve obitelji plate najam stana po tržišnoj cijeni uz ostale životne troškove, pitamo se na koji način žive do kraja mjeseca?

Hitno nam je potrebno donošenje lokalne strategije socijalnog stanovanja – kratkoročne, srednjoročne i dugoročne kao i programa socijalnog stanovanja uz donošenje plana proračunskih sredstava za provođenje lokalne stambene strategije. Predlažemo i vođenje registra gradskih stanova koji će biti javno dostupan. Predlažemo osnivanje neprofitne stambene organizacije (stambene agencije) radi provođenja lokalne stambene strategije.

Predlažemo subvencije najamnine za određene kategorije građana uz zadovoljavanje određenih kriterija kao što su dohodovni cenzus i drugi socijalni kriteriji (npr. broj djece, samohrani roditelji i sl.)

 

Potrebno je istaknuti i problem Samačkog hotela u kojem trenutno živi oko 110 ljudi. Većina koristi zajamčenu minimalnu naknadu od strane Centra za socijalnu skrb Pula, pomoć za troškove stanovanja od Grada Pule i  dio njih se hrani u Pučkoj kuhinji.

Radi se potencijalnoj „socijalnoj bombi“ jer ćemo prodajom Uljanik Standarda imati 100 ljudi u potrebi za stambenim zbrinjavanjem, što će biti veliki problem za naš grad. Razmišljamo o potrebi njihovog uključivanja u radove za opće dobro kako bi se aktivno uključili u zajednicu, a što nam omogućava Zakon o socijalnoj skrbi. Problematiku Samačkog hotela svakako je važno uvrstiti u lokalnu strategiju socijalnog stanovanja.

‘Osmislili smo koncept aktivnog i samodostatnog upravljanja fonda gradskih stanova. Prvi korak je procjena zatečenog stanja i uvođenje reda, napraviti javno dostupan registar i prioritetno riješiti status svih 100+ stanova s neriješenim odnosima. 

Drugi korak je izgradnja i povećanje stambenog fonda, kako bi se građanima mogao ponuditi izbor novih, puno kvalitetnijih i primjerenijih životnih prostora. Jedan dio novoizgrađenog fonda stanova i već postojećeg sadašnjeg, u centru grada, bio bi stavljen u funkciju turističkog i drugog najma, što bi gradu donosilo značajne prihode.

Grad bi u relativno kratkom roku (10-12 godina) postigao financijski samodrživ, povećan i bitno kvalitetniji fond vlastitih nekretnina.’ naglasio je Vladimir Jurišić, mag.oec.

 

Odgoj i obrazovanje (Mirjana Vukšinić, dipl. uč.)

 

Unutar ove programske cjeline puno je prioriteta kojima treba posvetiti pozornost i naći rješenje. Istaknut ćemo samo neke od njih koje smo obuhvatili našim programom.

 

Potrebe korisnika-roditelja predškolskog odgoja veće su od kapaciteta predškolskih ustanova i ukazuje se potreba za otvaranjem novih skupina ili područnih odjela, npr. na području Štinjana koji nema vrtić čiji je osnivač grad. Potreba je i reguliranja cijene za roditelje- korisnike jer 10satni program plaćaju znatno skuplje nego u drugim gradovima.

 

Bolji uvjeti rada u školama i usklađivanje sa pedagoškim standardom također su prioriteti koje ne smijemo zanemariti kao i izgradnja nove škole na području Valdebeka i opremanje postojećih jedan je od dugoročnih ciljeva našeg programa. Izgradnjom nove škole omogućio bi se rad svih škola samo u jutarnjoj smjeni što bi utjecalo na bolje uvjete rada i podizanje pedagoškog standarda u svim školama na području Pule, a učenicima bi omogućilo sudjelovanje u raznim izvanškolskim aktivnostima u poslijepodnevnim satima.

 

Međutim, još jedan problem s kojim se roditelji školaraca svake godine susreću je financiranje dodatnih obrazovnih sredstava (radnih bilježnica i ostalog). Obvezni udžbenici za OŠ financiraju se iz državnog proračuna i besplatni su, ali dodatna nastavna sredstva nisu. Potreba je uvođenja jednokratne naknade za dodatna obrazovna sredstva za sve učenike OŠ i SŠ koju  ima većina gradova i općina na području županije. U Puli je imaju samo korisnici koji ostvaruju pravo putem centra za socijalnu skrb.

 

Primarna zdravstvena zaštita djece i mladih (Ivona Močenić, dr. med.)

U suradnji sa Istarskom županijom, Ministarstvom zdravstva i Ministarstvom znanosti i obrazovanja treba se hitno pobrinuti da se u našem gradu omogući zapošljavanje pedijatra i logopeda čime bi se dodatno rasteretilo već preopterećeni postojeći bolnički sustav. Isto bi značilo i napredak u pružanju primarne zdravstvene zaštite najmlađim pacijentima. Sve je veća potreba predškolske i školske djece za logopedskim tretmanom.

Inzistirati ćemo na osnivanju ambulante primarne zdravstvene zaštite i ljekarne na području Velog Vrha a u cilju poboljšanja pružanja zdravstvene usluge stanovništvu Veloga Vrha i Štinjana a koje se u posljednjih nekoliko godina znatno povećalo.