“Barban u srcu” – 11. memorijal Petra Stankovića

Dana 29. i 30. travnja održan je 11. memorijal Petra Stankovića „Barban u srcu“, u sklopu kojega je održan znanstveno-stručni skup „Barban i Barbanština od prapovijesti do danas“. Skup je ove godine, sukladno epidemiološkim prilikama i mjerama, bio zatvoren za posjetitelje, a njegovo je praćenje bilo dostupno putem aplikacije Zoom. U prvome su dijelu skupa predstavljeni zbornici – u četvrtak, 29. travnja, osmi svezak „Barbanskih zapisa“, zbornik radova sa znanstveno-stručnoga skupa „Barban i Barbanština od prapovijesti do danas“ održanoga koncem veljače 2019., a u petak, 30. travnja, zbornik „Župna crkva svetog Nikole u Barbanu“, odnosno zbornik radova za znanstveno-stručnog skupa održanoga 3. prosinca 2011. povodom proslave 310. obljetnice izgradnje i posvete barbanske župne crkve.

U drugome je dijelu skupa održano 13 izlaganja vezanih za područje Barbana i Barbanštine te, prije svega, njegovu povijest. Na ovogodišnjem se skupu izlagači govorili o doprinosu Memorijala Petra Stankovića u izučavanju Stankovićeva života i rada, Trstu kao istarskom naselju, utvrdi i koloniji, sličnostima i miješanju toponima San Loro, San Lauro i San Lorenzo, svećenicima promicateljima kulture, znanja i zajedništva, bitnosti Barbanštine u ranom i razvijenom srednjem vijeku, Barbanu i Labinu te njihovim galijotima, ženidbenim strategijama na Barbanštini između 1815. i 1817., tuberkulozi na Barbanštini u drugoj polovici XIX. stoljeća, nezakonitoj djeci na Barbanštini 1882., nekim demografskim pokazateljima Općine Barban i susjednih općina, zavičajnoj angažiranosti Marija Kalčića, obitelji Baf te krajobraznim značajkama Općine Barban i Grada Benkovca.

Dio izlagača je rezultate svojih istraživanja predstavio u Centru za posjetitelje Barban, a dio putem aplikacije Zoom.