Predstavnici Savjeta mladih: otvorenim dijalogom do daljnjeg razvoja Grada za mlade

Zamjenica gradonačelnika Elena Puh Belci i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Elvira Krizmanić Marjanović danas, 7. svibnja 2021. godine u Komunalnoj palači održale su radni sastanak s predsjednikom Savjeta mladih Grada Pule Paolom Peleskom i zamjenicom predsjednika Erikom Filiplić. Tom se prigodom razgovaralo o planovima za 2021. godinu i budućim projektima.  

 

„Raduju me ovakvi susreti na kojima me naši mladi informiraju o svojim idejama, željama, ali i potrebama. To su ljudi koji promišljaju Pulu današnjice, ali i suvremenog grada okrenutog mladima. I ubuduće ćete imati moju punu podršku u tim nastojanjima! Želja mi je da kroz zajedničku suradnju transformiramo Pulu u grad u kojem će mladi dobiti poticaj i potporu za daljnji razvoj znanja, vještina, kompetencija i stavova potrebnih kako bi dostigli puni potencijal kao pojedinci i građani. Podržat ću zajedničke inicijative koje imaju krajnji cilj intenzivnije uključivanje mladih u proces donošenja odluka i aktivnosti zajednice. Otvoreni dijalog i suradnja najbolji su put u donošenju kvalitetnih odluka od interesa za mlade“, poručila je Puh Belci.

 

Paolo Pelesk, predsjednik Savjeta mladih Grada Pule prezentirao je Program rada Savjeta mladih Grada Pule u ovoj godini. Program čini pet područja djelovanja, definiranih prema strateškom dokumentu za mlade, Lokalnom programu za mlade Grada Pule 2018.- 2020., koji prema Odluci Gradskog vijeća Grada Pule iz prosinca 2020., vrijedi do kraja 2022. godine. Pet temeljnih cjelina su: obrazovanje i usavršavanje mladih, položaj na tržištu rada i poduzetništvo mladih, zdravlje mladih i socijalna politika, aktivno sudjelovanje mladih u društvu i kultura i slobodno vrijeme mladih.

 

Predsjednik Savjeta mladih iznio je i ključne projekte i ciljeve koji se planiraju realizirati u ovoj godini poput informiranja mladih o relevantnim temama i događajima u gradu putem društvenih mreža, web stranice Savjet mladih, platforme www.mladipula.eukoja je nastala kao rezultat projekta za mlade SOS čiji je nositelj bio Grad Pula, putem posebne sekcije na web stranici Grada Pule u kojoj se mogu pronaći svi podaci o aktivnostima i sjednicama Savjeta mladih Grada Pule, ali i direktnim sastancima s predstavnicima mladih. Upravo se informiranje mladih o temama koje ih zanimaju za osobni i profesionalni razvoj pokazalo kao ključan problem jer različiti dionici u društvu provode veliki broj programa i projekata za mlade o kojim oni nemaju pravovremene informacije. Stoga je napravljena platforma www.mladipula.eukoja će u budućnosti objedinjavati sve informacije od interesa za mlade. Partner u provedbi navedenih aktivnosti bit će Info centar za mlade – Udruga ZUM s kojim su prošli tjedan predstavnici Grada i Savjeta mladih održali partnerski sastanak.

 

Također, namjeravaju potaknuti mlade na uključivanje u kulturnu proizvodnju u suradnji s Upravnim odjelom za kulturu Grada Pule i općenito aktivnosti zajednice koje će im pružiti priliku za nova iskustva i usvajanje praktičnih znanja.

 

Važna tema o kojoj se razgovaralo je i izmjena postojećeg Pravilnika o dodjeli stipendija Grada Pule koju je podržao i studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Članovi Savjeta ispitujući potrebe mladih, došli su do zajedničkog zaključka da je mobilnost studenata važan segment koji bi u budućnosti trebalo vrednovati prilikom postupka dodjele stipendija.

Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Elvira Krizmanić Marjanović podržala je prijedloge mladih te navela da će se u narednim mjesecima izmjeniti Pravilnik o dodjeli stipendija Grada Pule i svakako uzeti u obzir prijedlozi mladih da se mobilnost studenata vrednuje prilikom postupka dodjele stipendija.

Članovi Savjeta mladih Grada Pule u drugoj godini svog mandata, a u sklopu Programa rada za 2022. godinu, napravit će akcijski plan djelovanja sa 7 ključnih ciljeva koje planiraju realizirati u sljedećoj godini. Definirat će ga u skladu s potrebama mladih, nakon održavanja sastanaka s predstavnicima udruga civilnog društva koje u svom djelokrugu imaju navedene mlade kao ciljnu skupinu, studentskim zborom, vijećima učenika pulskih srednjih škola i ustanovama koje kreiraju i organiziraju programe i projekte za mlade sugrađane.

Također, predsjednik Savjeta izrazio je zadovoljstvo što su članovi heterogena skupina koju čine predstavnici srednjoškolaca, studenata, udruga civilnog društva, nacionalnih manjina i pomladaka političkih stranaka.

 

„Veseli me što mladi duži niz godina imaju stopostotnu podršku od Gradskog vijeća i gradske uprave te se nadam nastavku jednako uspješne suradnje u budućnosti“, očekuje predsjednik Savjeta mladih Grada Pule Paolo Pelesk.

 

Grad Pula potpisao je u veljači i Povelju o radu s mladima. Cilj Povelje je pridonijeti daljnjem razvoju rada s mladima na lokalnoj razini. U Povelji su navedena načela koja će usmjeravati rad i dijalog s mladima te biti sastavni dio razvojnih strategija Grada.

 

Savjet mladih broji devet članova, uključujući predsjednika i zamjenicu predsjednika koji se profesionalno ili volonterski bave radom od interesa i skrbi za mlade. Predstavnici su to srednjoškolaca, studenata, udruga civilnog društva, nacionalnih manjina i pomladaka političkih stranaka. Mandat članova traje tri godine, a u novi saziv su uz predsjednika Paola Peleska i zamjenicu predsjednika Eriku Filiplić izabrani i članovi Monica Derocchi, Diego Vitasović, Maja Šebelić, Laura Cetina, Nika Diković, Fran Slijepčević i Valentina Diković.