Grad Pula – radovi i privremena regulacija prometa

Sanacije prometnice u Ulici 43. istarske divizije

U sklopu redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području grada Pule, koje izvodi društvo Cesta d.o.o., nastavlja se s izvođenjem radova sanacije kolničke konstrukcije s ciljem dodatnog povećanja sigurnosti prometovanja i prolaska pješaka.

U tom kontekstu sljedeći tjedan započet će izvođenje radova na sanaciji dijela Ulice 43. istarske divizije. Ukoliko vremenski uvjeti budu povoljni radovi će se izvršiti u razdoblju od 10. do 19. svibnja 2021. godine.

Zahvat sanacije oštećene kolničke konstrukcije u punom profilu obuhvatit će potez od  Mutvoranske do Kastavske ulice.

Osim sanacije asfaltnog zastora izvršit će se zamjena dijela dotrajalih rubnjaka te će se izvesti i dvije rampe za kretanje osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću za pristup kolniku i sigurno prelaženje ceste.

Kroz redovito održavanje kolnika i pješačkih površina kontinuirano se izvode zahvati sanacije oštećenih asfaltnih, betoniranih ili popločanih dijelova, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja, uklanjanje arhitektonskih barijera, odnosno prilagodba nogostupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.  

Uređenjem prometne infrastrukture teži se dodatno podići razina sigurnosti i prometne protočnosti za sve građane, kojima se ovim putem zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju tijekom odvijanja radova te ih pozivamo na pojačani oprez i poštivanje privremene regulacije prometa koja se dostavlja u privitku ovog priopćenja.

 

Privremena regulacija prometa na dijelu Ulice Monte Magno

U svrhu izvođenja radova na izgradnji niskonaponskog priključka na elektroenergetsku distribucijsku mrežu za stambenu građevinu, trgovačkom društvu HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste (kolnik i bankina) i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Ulice Monte Magno.

Odobrenje je izdano za razdoblje od 10. do 14. svibnja 2021. godine.  

Radove izvodi trgovačko društvo Zanitel d.o.o..

Mole se građani za strpljenje i razumijevanje te poštivanje privremene regulacije prometa.