Odluka Stožera civilne zaštite Istarske Županije o modelu odvijanja nastave u OŠ i SŠ na području Istarske županije od 17. svibnja 2021. godine do kraja školske godine

Obavještavamo Vas da je Stožer civilne zaštite Istarske županije donio Odluku o načinu odvijanja nastave u osnovnim i srednjim školama na području Istarske županije, u II. polugodištu školske godine 2020./2021. – od 17. svibnja 2021. godine do kraja školske godine.

Temeljem procjene epidemiološke situacije koja se zasniva na praćenju pokazatelja epidemije bolesti COVID-19 na području Istarske županije – Stožer civilne zaštite Istarske županije donosi Odluku:

  • od 17. svibnja 2021. godine do kraja školske godine – u svim osnovnim školama na području Istarske županije, nastava za predmetnu nastavu, više razrede osnovnih škola od V. do VIII. razreda, odvijat će se prema MODELU A, nastava u školi, uživo.

  • od 17. – 24. svibnja 2021. godine u svim srednjim školama na području Istarske županije, nastava će se odvijati prema MODELU C, nastava na daljinu (online);

  • od 24. svibnja 2021. godine do kraja školske godine – u svim srednjim školama na području Istarske županije, nastava će se odvijati prema MODELU A nastava u školi uživo, s pripadajućom praksom.

  • od 17. svibnja 2021. godine do kraja školske godine – u svim srednjim školama na području Istarske županije za maturante, nastava će se odvijati prema MODELU A, nastava u školi uživo – s pripadajućom praksom.

  • od 17. svibnja 2021. godine do kraja školske godine – u svim osnovnim školama nastava u razrednoj nastavi na području Istarske županije, nastavlja se odvijati za niže razrede od I. do IV. prema MODELU A, nastava u školi.