Izgradnja polupodzemnih spremnika u Tomasinijevoj ulici.

 
Trgovačkom društvu Tgt Adriatik d.o.o. iz Pule odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar javne zelene površine na k.č. br. 213/1, k.o. Pula, u Tomasinijevoj ulici u svrhu izgradnje polupodzemnih spremnika.

Radove izvodi trgovačko društvo Tgt Adriatik d.o.o. uz nadzor trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o..

Odobrenje je izdano za vremensko razdoblje do 28. svibnja 2021. godine.