Privremena regulacija prometa zbog radova rekonstrukcije Šišanske ceste

Nakon što je u prvom tjednu svibnja ove godine u posao uveden izvođač radova rekonstrukcije Šišanske ceste sa izgradnjom jednostranog nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje, uslijedile su pripreme gradilišta i početak izvođenja radova. Slijedom navedenog uspostavlja se privremena regulacija prometa u dvije etape za potrebe izgradnje upojne građevine oborinskih voda te potpornih zidova uz prometnicu, koji se grade u cilju formiranja površine na kojoj će biti izgrađen nogostup.

Sukladno privremenoj regulaciji prometa, koja će biti na snazi do 4. srpnja 2021. godine, dvosmjerno prometovanje vozila bit će omogućeno u obje etape s time da će u drugoj etapi, kod izrade potpornih zidova, promet biti reguliran baterijskim semaforima.

Podsjetimo, za rekonstrukciju dijela Šišanske ceste sa izgradnjom jednostranog nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje, nakon provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova, s društvom Cesta d.o.o. sklopljen je okvirni sporazum u iznosu od 8.940.504,90 kuna bez PDV-a odnosno 11.175.631,14 kuna s PDV-om.

Projekt obuhvaća rekonstrukciju postojećeg kolnika na dionici Šišanske ceste u dužini od 670 metara, od priključka na postojeći nogostup u naselju Busoler do naselja Škatari s dva autobusna stajališta, izgradnju jednostranog nogostupa, oborinske odvodnje i javne rasvjete.

Temeljem okvirnog sporazuma radovi će se izvoditi u fazama, te je za prvu fazu sklopljen  prvi ugovor  na iznos od 3.320.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 4.150.000,00 kuna sa PDV-om.

Ovim zahvatom riješit će se još jedan u nizu važan infrastrukturni projekt za naše građane, posebno značajan za stanovnike Busolera, Šikića i Škatara i koji će uvelike doprinijeti sigurnosti u prometu i kretanju pješaka kao i generalno podići kvalitetu života naših sugrađana.