Privremena regulacija prometa na dijelu Ulice Petra Studenca.

 
Trgovačkom društvu  Vodovod Pula d.o.o. odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Ulice Petra Studenca u Puli – k.č. br. 915/200, k.o. Pula, za potrebe izgradnje priključka vode za građevinu stambene namjene.

Sukladno rješenju, trgovačko društvo Zanitel d.o.o. Pula radove planira izvoditi u razdoblju 26. do 28. svibnja 2021. do kada će na snazi biti privremena regulacija prometa te se mole svi sudionici u prometu na dodatan oprez.