U tijeku izgradnja javnog parkirališta u Valturskoj ulici

Javno parkiralište s 29 parkirališnih mjesta, od kojih će 2 parkirališna mjesta biti namijenjena za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću gradi se u Valturskoj ulici.

„Vjerujem da će novouređeno parkiralište s rasvjetom i ostalom izgradnjom zadovoljiti potrebe građane koji će koristiti ovu lokaciju. Grad Pula ulaže maksimalan trud kako bi se, gdje god je to moguće, posebno u odnosu na prostorne mogućnosti, uredila javna parkirališna mjesta i koje aktivnosti ćemo s osobitom  pažnjom intenzivno nastaviti provoditi i kroz naredna razdoblja.“, istaknula je Elena Puh Belci, zamjenica pulskog gradonačelnika.

Izvođač radova – trgovačko društvo Tgt – Adriatik d.o.o. iz Pule, odabran nakon provedenog postupka javne nabave, u prvoj polovici svibnja započeo je sa izvođenjem radova.  

Osim uređenja parkirališnih mjesta u sklopu projekta izvest će se i oborinska odvodnja te javna rasvjeta, a preostali dio zahvata, koji nije u funkciji smještaja vozila, uredit će se kao zelena površina.

Ugovor je sklopljen na iznos od  831.306,90 kuna bez PDV-a odnosno 1.039.133,63 kuna s PDV-om.

Grad Pula ulaže velike napore u izgradnju parkirališnih mjesta te se isti projekti, na godišnjoj razini, uvrštavaju u Programe građenja komunalne infrastrukture. U kontekstu navoda istaknimo kako je Grad Pula u prethodnom razdoblju izgradio nova javna parkirališta na Vidikovcu i Novoj Verudi.

Isto tako, nova parkirališna mjesta u gradu se, sukladno prostornim mogućnostima, kontinuirano osiguravaju kroz implementaciju novih regulacija prometa usuglašenih s MUP-om u okviru kojih se u pravilu iscrtavaju uzdužna parkirališna mjesta.

Osiguranje dodatnih parkirališnih mjesta predstavlja iznimno bitan aspekt u aktivnostima gradske uprave te se s istima intenzivno nastavlja i dalje.