Aquarium Pula obilježava “Svjetski dan oceana”.

Povodom „Svjetskog dana oceana” u utorak, 8. lipnja 2021. godine, od 10 do 12 sati u uvali Kuje u općini Ližnjan, Aquarium Pula održat će prezentaciju radionice pod nazivom „Uspostava rastilišta riblje mlađi za obnovu ribljeg fonda na području ekološke mreže NATURA 2000“. In-situ radionica uključuje postavljanje četiri ograđena skrovišta za riblju mlađ, kao i edukaciju za lokalno stanovništvo, učenike i studente na temu značaja staništa mreže NATURA 2000 te biološke raznolikosti s naglaskom na prisutne vrste. Tijekom provedbe projekta, ali i kasnije, skrovište (rastilište) će se povremeno pregledavati te će se bilježiti pronađene vrste. Naime, obalna su područja, pogotovo uvale, prirodna hranilišta i rastilišta riblje mlađi te su stoga od posebnog značaja za biološku raznolikost. Međutim, ta područja su ujedno i pod najvećim pritiskom ljudskih aktivnosti (ribolov, nautički i sportski turizam).

Projekt je podržala INA kroz svoj program Zeleni pojas, kojim se sufinanciraju ekološki projekti.   

Zbog poštivanja epidemioloških mjera koje je donio Stožer civilne zaštite RH, pozivamo sve zainteresirane učenike i nastavnike te medije da nam najave svoj dolazak.