Od 8.lipnja ukida se Covid odjel u Mornaričkoj i dozvoljavaju posjete bolesnicima OB Pula

REORGANIZACIJA RADA U OB PULA

Danom 08. lipnja 2021. COVID Odjel, lokacija Negrijeva zatvara se. Lokacija se u potpunosti napušta. Odjel infektologije i hitna infektološka ambulanta vraćaju se u svoje prostore na lokaciji Zagrebačka (stara zgrada). Dana 08. lipnja 2021. godine konzerviran je i Primarni respiracijski centar (PRC) OB Pula.

COVID-19 suspektni ili pozitivni pacijenti pregledavaju se u hitnoj infektološkoj ambulanti, na lokaciji Zagrebačka. U slučaju potrebe prijema, pacijenti se hospitaliziraju na Odjel infektologije.

POSJETE BOLESNICIMA

Dozvoljava se od 08. lipnja 2021. godine.

Postupak:

  • Maksimalno 2x tjedno (u slučaju specifične situacije može se i povećati broj dolazaka, na procjenu odgovorne osobe)
  • Po 1 osoba za hospitaliziranog pacijenta uz trajanje posjete 10 min.
  • Posjeta: u obvezi ostaviti kontakt podatke te nositi osobnu zaštitnu opremu (kirurška maska ili FFP 2 maska ili KN95 maska)
  • Tijekom posjete masku mora nositi i pacijent
  • Za termin posjete obratiti se telefonom glavnoj sestri odjela
  • na odjelu voditi evidenciju posjeta (ime i prezime posjetitelja, vrijeme posjete)
  • na trijažni punkt na ulazu u Bolnicu dostavljati listu posjeta