Zelena zastava eko škole zavijorila i u školi Dr. Mate Demarina u Medulinu

Načelnik Općine Medulin Ivan Kirac i ravnateljica Osnovne škole Dr. Mate Demarina sudjelovali su 15. lipnja 2021. godine na svečanosti podizanja zastave eko škole u dvorištu škole u Medulinu.

Medulinska škola je taj prestižni status stekla još lani, ali se zbog odsutnosti učenika, epidemioloških mjera i drugih nevolja uzrokovanih epidemijom zastava podigla jučer, na oduševljenje svih prisutnih.

Eko-škole su program Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš – FEE (Foundation for Environmental Education) utemeljene 1981. godine pri Vijeću Europe, dok je nacionalni koordinator Pokret prijatelja prirode „Lijepa naša“. U Zakladu za odgoj i obrazovanje za okoliš do sada je uključeno 27 europskih država punopravnih članica i nekoliko vaneuropskih država.

Cilj programa je ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u svakodnevni život učenika i osoblja škole. Zadaća Eko-škole je odgojiti današnje naraštaje osjetljivima na pitanja okoliša jer će upravo oni donositi odluke o razvoju društva u ovom stoljeću. Program je zamišljen u svrhu provedbe smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš na razini čitavih škola. Program Eko-škola jasno određuje i usmjerava način na koji se nastavni sadržaji o zaštiti okoliša, koji su dio redovnog školskog programa, primjenjuju u svakodnevnom životu škole. Ovakav pristup pomaže učenicima shvatiti važnost zaštite okoliša u svijesti svakog pojedinca. Posebna pozornost pridaje se pitanjima smanjivanja i zbrinjavanja otpada, racionalnog iskorištavanja energije i vode, te uređenju školskog okoliša.

Podsjećamo da škola u Banjolama prestižni certifikat ima od 2012. godine, te trenutno ima srebrni status.

ČESTITAMO SVIM UČENICIMA I DJELATNICIMA ŠKOLE!