U Hiži Istarskog pršita održan okrugli stol o važnosti ulaganja u mlade

Na okruglom stolu su sudjelovali organizatori i partneri na projektu, mladi ljudi, predstavnici udruga, osobe koje rade s mladima i donositelji odluka. Cilj okruglog stola je iznijeti argumente i raspraviti o važnosti ulaganja u mlade u Republici Hrvatskoj. Okrugli stol provodi se u sklopu projekta Mreža za aktivaciju mladih. 

Načelnik Općine Tinjan, Goran Hrvatin je istaknuo važnost ulaganja u mlade, ali i u infrastrukturu poput vrtića i škole koji su u Tinjanu obnovljeni kako bi se omogućilo mladima planiranje i osnivanje svojih obitelji te njihovog ostanka mladih na području Tinjanštine.

Predstavnica Ekonomskog instituta, Zagreb, Valerija Botrić doktorica znanosti, istraživačica na projektu „Mreža za aktivaciju mladih“ istaknula je da će raditi na istraživanju utjecaja ekonomskog statusa na aktivaciju mladih u zajednici. Julian Jurak asistent s Prometnog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu istaknuo je kako se u svom stručnom radu na projektu bavi mobilnošću mladih i koliko prometna povezanost i udaljenost aktivnosti utječe na njihovu aktivaciju.

Borjan Batagelj, Pročelnik za društvene djelatnosti Grada Labina istaknuo je ulaganje u mlade kroz karijerno savjetovanje koje Grad provodi već u 7. i 8. razredu osnovne škole te kako primjenjuju dualni model stipendiranja gdje se uz Grad uključuju i gospodarstvenici u stipendiranje deficitarnih zanimanja.

Gloria Gudelj, mlada sudionica navela je da vjeruje da novoizabrana gradska vlast u Zagrebu neće tretirati Savjet mladih Grada Zagreba onako kako je bivši saziv tretirala bivša vlast te da će se jačati distinkcija angažmana mladih u udrugama i političkim strankama.

Udruga Zamisli uz još 15 partnerskih udruga, Ekonomski institut Zagreb i Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu provodi projekt čiji je cilj izgraditi mrežu za podršku mladima u procesu uključivanja u život zajednice kako bi se poboljšala kvaliteta života mladih u Hrvatskoj. U sklopu projekta provode se istraživanja ekonomskih i pravnih faktora koji utječu na aktiviranje mladi te mapiranje statusa quo unutar sektora mladih.

Projekt Mreža za aktivaciju mladih odobren je u sklopu poziva Tematskih mreža za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada. Ovim projektom gradi se mreža za podršku mladima u procesu aktivnog uključivanja u život zajednice na način da se povezuju različite organizacije koje djeluju za mlade i znanstvena zajednica. Projekt je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je uključiti akademsku zajednicu i donositelje odluka u procese otvorenog dijaloga o mladima kako bi se poboljšala kvaliteta života mladih u Hrvatskoj.