Važna obavijest ministarstva poljoprivrede vinogradarima.

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice
vinove loze ( NN 48/2018 ), krajem ovog ili u idućem tjednu, potrebno je izvršiti prvo
tretiranje ličinki američkog cvrčka ( Scaphoideus titanus), prenositelja ( vektora) zlatne
žutice vinove loze( Grapevine flavescens doree) u demarkiranom području. Nakon 2-3
tjedno potrebno je isto ponoviti.
Posjednici vinograda u demarkiranom području obvezni su pratiti prisutnost američkog
cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča u svoje nasade krajem lipnja, pratiti simptome
bolesti te provoditi mjere zaštite.
Demarkirano područje obuhvaća zaraženo područje ( žarište) širine 1km od mjesta gdje je
utvrđena prisutnost zlatne žutice vinove loze i sigurnosno područje širine 5 km od granice
zaraženog područja.
Za tu namjenu u Hrvatskoj su registrirani slijedeći insekticidi: Avaunt EC, Sumialfa 5 FL,
Decis 2,5 EC, Cytrin Max, Pyregard, Abanto, Krisant EC ili Asset five.
Radi zaštite pčela tretiranje obavljati kad pčele ne lete ( večernji sati) a prije toga
potrebno je pokositi cvjetni porast!
Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo
registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).
Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)
dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
 Marina Kocijančić, dipl. inž. agr