Tržnica d.o.o. Pula – Radno vrijeme na Dan antifašističke borbe

U utorak, 22. lipnja 2021. godine, na dan obilježavanja Dana antifašističke borbe, pulske tržnice Centar i Veruda otvorene su prema nedjeljnom radnom vremenu od 7 do 12 sati.