Predstavljen projekt „MI (migracijski izazovi) – jučer, danas, sutra“

Danas su u Puli predstavnici Udruge mladih i Alumni FET-a u Puli predstavili projekt „MI (migracijski izazovi) – jučer, danas, sutra“, koji je startao od 30. listopada 2020. godine, a financiran je putem ESIF fondova. Kristina Rabar voditeljica projekta i Toni Žgomba projektni asistent predstavili su ciljeve projekta i rezultate istraživanja.

Cilj projekta je riješiti problem nedovoljnog jačanja kapaciteta organizacija civilnoga društva te problem migracijskih kretanja, koja posljednjih godina imaju negativan predznak. Cilj projekta bit će ostvaren kroz razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između OCD-a, JL(R)S-a te visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja i sprječavanjem daljnjeg iseljavanja i nezaposlenosti. Glavne aktivnosti projekta su provedba znanstvenih istraživanja na područjima u kojima su utvrđene potrebne društvene promjene, te strukturirani dijalozi na temelju kojih će se kreirati smjernice za javnu politiku. Glavni rezultati projekta jesu smjernice javnih politika, koje će biti upućene Vladi RH u svrhu predlaganja novih reformi i mjera u RH, kao odgovor na negativne trendove migracijskih kretanja.

Trajanje projekta je 36 mjeseci (3 godine), tijekom kojih će Udruga mladih i Alumni FET-a u Puli, zajedno s četrnaest partnerskih organizacija na projektu s područja RH, surađivati na ostvarivanju cilja projekta. Partnerske organizacije su iz područja organizacija civilnog društva (Udruga ZUM, Udruga za mlade Maro i Baro, Udruga (na)gluhih osoba VIDEATUR, Udruga Studio B, Udruga „Centar za kulturu dijaloga“, Mreža udruga Zagor i Volonterski centar Osijek), jedinica lokalne samouprave (Grad Pula-Pola), jedinica regionalne samouprave (Istarska županija) te visokoobrazovnih institucija (Sveučilište J. Dobrile u Puli, Ekonomski fakultet u Rijeci, Ekonomski fakultet u Osijeku, Ekonomski fakultet u Splitu, Pravni fakultet u Rijeci).
 
Napravilo se mapiranje svih zainteresiranih dionika te adresar organizacija civilnoga društva, koje se bave tematikom migracijskih izazova, kako bi se što više njih uključilo u ovu tematsku mrežu  te umrežilo putem nove web platforme, čija se izrada financirala kroz projekt.  Udruge su pružile logističku podršku znanstvenicima s Ekonomskog fakulteta u Splitu, redovitom profesoru u trajnom zvanju prof.dr.sc. Željku Mrnjavcu i izvanrednoj profesorici Lani Kordić te izvanrednoj profesorici Sanji Blažević Burić s Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ iz Pule. Provelo se istraživanje o stavovima srednjoškolaca o migracijama a u istraživanje je uključeno 108 škola u Hrvatskoj u kojima se provode programi deficitarnih zanimanja koja uključuju zdravstvena, turistička, ugostiteljska i obrtnička zanimanja odnosno ukupno 652 razreda. Rezultati još nisu objavljeni te ćemo Vam predstaviti iste kada budu obrađeni.
 
Nadolazeće aktivnosti u srpnju bit će sudjelovanje na radionici Quadriple helix te dvije fokus grupe, od kojih će se jedna održati u Zagrebu, a druga u Osijeku. U rujnu krećemo s preostalim znanstvenim istraživanjima kojih će biti najmanje 8, na različite teme. Potom će se kreirati javne politike, mjere i reforme, koje će se uputiti Vladi, a sve u cilju smanjenja daljnjeg iseljavanja našeg stanovništva te povratak naših ljudi u Hrvatsku.
 
Šira javnosti bit će uključena na projektu kroz istraživanja javnog mnijenja i potreba društva, kao i kroz sudjelovanja na radionicama i mogućnostima volontiranja na projektu. O svim aktivnostima i rezultatima projekta javnost će biti obaviještena kroz objave u medijima, na društvenim mrežama projekta i internetskoj stranici Udruge.

Svi zainteresirani dionici mogu nam se javiti na mail: udruga@alumni-fet-drmijomirkovic.hr

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 3.562.367,03 kn i financiran je u cijelosti putem bespovratnih sredstava. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).
Više podataka o samom projektu: [url=https://www.alumni-fet-drmijomirkovic.hr/projekt-mi-jucer-danas-sutra/]https://www.alumni-fet-drmijomirkovic.hr/projekt-mi-jucer-danas-sutra/[/url]

 

REZULTATI ANKETNOG ISTRAŽIVANJA „PRIVLAČNI I POTISNI FAKTORI EMIGRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ“

Anketu je ispunilo 877 ispitanika s područja cijele Hrvatsku, u razdoblju od 16.04. do 09.06.2021. Anketa se sastojala od 23 pitanja (uz dodatna pod pitanja), koja su bila podijeljena na sekcije pitanja usmjerenih na dobivanje socio-demografskih podataka ispitanika te sekcije pitanja koja se odnose na hrvatski obrazovni sustav, rad i radno okruženje, te percepciju stanja u kojem se nalazi hrvatsko društvo.

Prema dostupnoj stručnoj literaturi, najčešći razlozi emigracije su upravo radni uvjeti (plaća, zadovoljstvo na radu, mogućnosti napredovanja), mogućnosti za obrazovanje, te socio-kulturološko okruženje u matičnoj zemlji emigranta. Međutim, prema dostupnim istraživanjima provedenima za zemlje usporedive ekonomske snage s RH, ekonomski razlozi odlaska iz zemlje promatraju se sekundarnima od strane ispitanika, odnosno, primarnim razlogom emigracije definirano je socio-kulturološko okruženje u zemlji.

Istraživanjem se htjelo dobiti potvrdu ili opovrgavanje hipoteze kako su emigracije u RH potaknute ponajviše stanje u hrvatskom društvu, a ne ekonomskim razlozima. Rezultate ankete potvrdili su hipotezu ovog, ali posljedično i provedenih ostalih istraživanja na istu i/ili sličnu tematiku kretanja stanovništva.

Rezultati istraživanja:

Anketu je na razini spola ispunilo 21% muškaraca i 79% žena. Najzastupljenija dobna skupina ispitanika je u dobnoj skupini od 21 do 40 godina (68%), slijedi dobna skupina između 41 i 60 godina (19%), potom do 20 godina starosti (10%), te najmanje je ispitanika bilo iz dobne skupine preko 61 godinu (3%).

31% diplomski studij, 17% preddiplomski studij, 6% poslijediplomski specijalistički studij, 4% doktorski studij. Sveukupno akademskoj zajednici pripada 58% ispitanika. Srednjoškolsko obrazovanje podijeljeno je na 15% ispitanika sa završenom četverogodišnjom stručnom školom, 14% sa završenom gimnazijom, te 7% sa završenom trogodišnjom strukovnom školom. Osnovnoškolsko obrazovanje završilo je 4% ispitanika.

73% ispitanika odgovorilo je kako su razmišljali o odlasku u inozemstvo, dok je 27% ispitanika odgovorilo kako nisu razmišljali o odlasku u inozemstvo.