Donesena Odluka o financiranju projekata iz Zakladinog natječaja „Mali projekti za bolje sutra“

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u travnju je raspisala Natječaj za male projekte u zajednici „Mali projekti za bolje sutra“ na koji su se mogle javiti udruge, ustanove i mjesni odbori sa područja članova Fonda gradova i općina. Na ovogodišnji natječaj je ukupno pristiglo 50 prijava od kojih je 18 pristiglo za tematsko područje:
„Očuvanje, valorizacija i promocija istarskog identiteta, tradicije, kulture i običaja“ a ostale su prijave bile za tematsko područje: „Razvoj lokalne zajednice“. Administrativnu provjeru je prošlo 36 prijava te zadovoljilo uvjete za prolaz u daljnji korak procjene: provjeru i ocjenjivanje kvalitete prijavljenih projekata. Ukupna sredstva na raspolaganju za ovaj
natječaj bila su 250.000,00 kn, a moglo se po prijavi dobiti maksimalno 25.000,00. Podsjećamo da se radi o malim projektima u lokalnim zajednicama što podrazumijeva skupinu aktivnosti pokrenutu od strane skupine građana u lokalnoj zajednici koji djeluju kroz udruge, ustanove ili mjesne odbore za
dobrobit šire lokalne zajednice.
Komisija sastavljena od neovisnih vanjskih ocjenjivača, predložila je Zakladnoj upravi odluku temeljenu
na ocjenama kvalitete prijavljenih projekata, a koja je zatim i usvojena. Odlukom se financira 10
projekata ukupne vrijednosti: 245.406,00 kn.

U sklopu ovog natječaja, potiče se i dodatno boduje umrežavanje udruga, ustanova i mjesnih odbora
te volonterstvo kako bi se povećao društveni kapital u lokalnim zajednicama i doprinijelo rješavanju
zajedničkih problema, ali u konačnici i stvorio temelj za daljnje projekte razvoja lokane zajednice. Sve
aktivnosti projekta moraju biti besplatne za korisnike. Projekt može trajati maksimalno do 6 mjeseci u
razdoblju od 01.08.2021. do 01.03.2022. godine. Također, u natječaju postoji ograničenje o najviše 3
financirana projekta iz pojedine JLS.
Nadalje, u nastavku se daje pregled sažetaka projekata odobrenih za financiranje:
• Društvo naša djeca Pazin
„Od zabavne staze do naše Baze“
Kn 24.050,00
Projektom se želi povezati sadržaj gornjeg dijela grada s centrom te stvoriti sigurna i kvalitetna zona za
boravak svih građana. Planirana je izrada senzorne staze i vrta s ljekovitim biljem, unaprijeđenje
poligona za igru na Šetalištu, povezivanje Šetališta s Društvenim centrom i dvorištem – našom Bazom,
praćenje nove infrastrukture organiziranim, ekološkim aktivnostima slobodnog vremena djece i mladih
u projektu. Ovim projektom potiče se povezivanje djece svih uzrasta koja su svakodnevno aktivna u
školskim i izvanškolskim aktivnostima u tom dijelu grada.
• Centar za mlade Alarm Pazin
„TUC-TI u centru“
Kn 21.790,00
Zaštitni čimbenici važni za očuvanje mentalnog zdravlja mladih u lokalnoj zajednici jačati će se
provedbom projekta kroz ostvarivanje mreže psihosocijalne podrške za mlade i njihove obitelji, javnu
kampanju među građanima za jačanje svjesnosti o važnosti mentalnog zdravlja te povezivanje svih
dionika uključenih u brigu o mentalnom zdravlju mladih na području lokalne zajednice.
• Mjesni odbor Vinkuran
„Obnova tradicijskog suhozida na blatu u Vinkuranskoj vali (uvali Soline)“
Kn 25.000,00
Kroz aktivnosti edukativnih pokaznih radionica obnove suhozida i poticanja kreativnog stvaralaštva te
učenja djece na temu valorizacije i očuvanja istarskog identiteta, lokalne tradicije i biološke raznolikosti
promiče se druženje mještana i zajedničko uređenje javnog društvenog prostora.
• BABUCERA- udruga za zaštitu i revitalizaciju sela Brgudac
„ Osnivanje društveno-kulturnog centra Brgudac za područje općine Lanišće “
Kn 25.000,00
Osnivanjem društveno-kulturnog centra u Brgudcu opremiti će se dvorana u zgradi škole u kojoj će se
održavati besplatne kulturne i društvene aktivnosti za mještane Brgudca, a posebno za djecu i mlade
sa područja čitave Općine Lanišće. U sklopu projekta organizirat će se radionice za djecu, mlade i
neafirmirane umjetnike sa područja Općine Lanišće. Sudionici radionica imat će priliku nakon provedbe
projekta predstaviti svoje radove na izložbama koje će se postaviti u prostorijama Općine Lanišće i u
Brgudcu.
• Jedriličarski klub „Kvarner“
„Do Teleferike i nazed“
Kn 25.000,00
Projektom se podiže svijest o važnosti industrijske baštine Teleferika na području naselja Rabac te
uređuje pristupni put do navedene lokacije kroz uključivanje različitih dionika udruga i TZ u provedbu
aktivnosti. 

• Gradska knjižnica Labin
„Osnivanje knjižničnog stacionara u Rapcu – „Mala knjižnica Rabac““
Kn 25.000,00
Projektom će se u naselju Rabac omogućiti osnovna knjižnična usluga – posudba i rekreativno čitanje
knjiga. U novouređenom prostoru, građanima će biti dostupno petstotinjak knjiga za sve uzraste. Kako
bi sam prostor dobio na atraktivnosti, održat će se radionica oslikavanja interijera te akcija uređenja
vanjskog dijela prostora.
• Udruga ZiiD
„Game!Set!Match
Kn 24.645,00
Kroz kreiranje dodatnog sadržaja roditeljima će biti omogućeno da na zdrav i kvalitetan način provode
slobodno vrijeme na otvorenom s djecom. Projektom se potiče razvoj mentalnog zdravlja i socijalnih
vještina djece kao i unaprjeđenje njihove motorike i koordinacije. Projekt bi se provodio kroz nekoliko
faza, od grubih radova pripremanja terena, osmišljavanja poligona do uređenja terena i okoliša,
radionica izrada klupica i održavanja igraonica i završnog turnira.
• Udruga Kreativna akademija Labin
„Prozori labinskih legendi“
Kn 25.000,00
U cilju aktivnog uključenja građana u aktivnosti očuvanja, valorizacije i promocije identiteta, tradicije,
kulture i običaja Labinštine kroz provedbu okruglih stolova i umjetničke aktivnosti oslikavanja u
starogradskoj jezgri Labina 6 murala s prikazom osoba i ličnosti koji su ostavili snažan trag na području
Labinštine. Međusektorskom suradnjom, razvojem volonterstva i inovativnim modelom uključivanja
građana izravno se doprinosi povećanju društvenog kapitala u lokalnoj zajednici te rješavanju
zajedničkih problema.
• Društvo „Naša djeca“ Poreč
„Želim-crtam-utječem“
Kn 24.921,00
Ovim projektom se ostvaruje želja za održivim planetom, aktivnim pristupom i osobnim doprinosima
putem promjene navika te postavljenjem primjera drugima na inicijativu sedmoro djece iz Dječjeg
foruma DND Poreč.
• Udruga Kaleido
„TEATRIN-festival priča i stvaralačke igre“
Kn 25.000,00
Projektom se bogati ponuda umjetničkih sadržaja (festival pripovijedanja, tematski izleti, izložbe,
promocije, niz edukativnih radionica i predavanja) s ciljem socijalizacije djece i mladih te istovremenu
revitalizaciju, valorizaciju i promociju zavičajne istarske književnosti i kulture. Aktivnosti projekta u
godini čitanja promiču vrijednost i značaj poznavanja i čitanja zavičajne književnosti. Pored toga su
usmjerene na sveobuhvatni, holistički pristup stvaranja sadržaja za dobrobit djece te istovremeno
umrežavaju i osnažuju suradnju lokalnih dionika u stvaranju kulturnog turizma pa i nat aj način
podržavaju strategiju razvoja lokalne zajednice.
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnoga društva
Za više info: zaklada@civilnodrustvo-istra.hr / 052/351-512
helga.moze@civinodrustvo-istra.hr / 098/421468