Općina Bale i ove godine sufinancira radne bilježnice osnovnoškolcima

Općina Bale i ove godine pomaže svojim osnovnoškolcima u pripremi za novu školsku godinu. Naime, Općina Bale će i za ovu školsku godinu 2021./2022. financirati nabavku svih radnih bilježnica za sve učenike s prebivalištem na području općine Bale a koji pohađaju OŠ Jurja Dobrile, OŠ Bernardo Benussi i OŠ Vladimir Nadzor. Za razliku od prijašnjih godina kad smo roditeljima dijelili bonove za kupnju radnih bilježnica u knjižarama, od prošle godine smo nabavu i podjelu radnih bilježnica dogovorili na način da ih provode škole za svoje učenike a Općina Bale će uplatu izvršiti direktno školama što se pokazalo puno jednostavnije. 

 

Anche quest’ anno il Comune di Valle finanzia l’acquisto dei quaderni attivi per gli alunni delle elementari

Il Comune di Valle anche quest’ anno scolastico 2021/2022 finanzierà l’acquisto dei quaderni attivi per tutti gli alunni con la residenza nel comune di Valle che frequentano le scuole elementari Jurja Dobrile, Bernardo Benussi e Vladimir Nazor. 

A differenza degli anni precedenti, quest’anno l’acquisto e la distribuzione dei quaderni attivi verranno effettuati direttamente dalle Scuole poichè il Comune di Valle erogherà i mezzi sul loro conto.