Pikado ekipa Sportske udruge slijepih „Učka“ gostovala u Zadru i Karlovcu

Pikado ekipa Sportske udruge slijepih „Učka“ u sastavu Željka Čižmešije, Radenka Družetića, Dare Paris i Milana Rojnića, 26. lipnja 2021. gostovala je u redovnom kolu druge nacionalne lige Zapad u Zadru. „Učka“ je izgubila od domaćina 7:5.

Također, u sklopu 2. nacionalne lige Zapad, pikado ekipi Sportske udruge slijepih „Učka“ predstoji odlazak u Sisak, a ulogu domaćina „Učka“ će preuzeti dolaskom zadarske pikado ekipe Donat u Pulu.

  1. srpnja 2021. na 11. ekipnom turniru u pikadu, povodom obilježavanja dana grada Karlovca, Sportska udruga slijepih „Učka“ osvojila je 4. mjesto. Ekipu su sačinjavali Željko Čižmešija, Radenko Družetić, Davor Besedić i Milan Rojnić.

 

Odlazak u Zadar i Karlovac financirala je Sportska zajednica Grada Pule.