Uvodi se jednosmjeran promet u Divkovićevoj uz obilježavanje novih parkirališnih mjesta

U cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu te povećanja broja parkirališnih mjesta za građane, Grad Pula uvodi novu regulaciju prometa na dijelu Divkovićeve ulice i to kroz uspostavu jednosmjernog prometa uz obilježena uzdužnih parkirališnih mjesta.

Navedena nova regulacija prometa uvodi se u petak, 16. srpnja 2021. godine.

Jednosmjerno prometovanje odnosit će se na potez od prolaska postojećeg parkirališta ispred Divkovićeve 1 do Ulice Jurja Žakna. Isto tako uvest će se znakovi zabrane parkiranja i zaustavljanja na mjestima gdje parkiranje i zaustavljanje nije predviđeno, te će se obilježiti pješački prijelazi na dijelu spomenute prometnice i jedan na dijelu Ulice Jurja Žakna.

S obzirom da će se za potrebe obilježavanja pješačkih prijelaza izvoditi građevinski radovi – upustit će se nogostupi i postaviti taktilne ploče i crte vodilje za osobe s tjelesnim invaliditetom i smanjene pokretljivosti, izvođač radova, trgovačko društvo Cesta d.o.o., s navedenim radovima planira započeti u ponedjeljak 19. srpnja 2021. godine.

Slijedom navedenog, mole se sudionici u prometu na pojačan oprez i poštivanje nove regulacije prometa, naročito na dijelu Ulice Jurja Žakna gdje više neće biti dozvoljeno skretanje vozilima iz iste u Divkovićevu ulicu.

Nadalje, temeljem istog prometnog elaborata uredit će se i parkiralište na samom početku Divkovićeve ulice iz smjera Valuturske na način da će se propisno obilježiti parkirališna mjesta i postaviti odgovarajući prometni znakovi.
Obilježavanje predmetnih parkirališnih mjesta planirano je nakon turističke sezone kada se očekuju manje gužve na parkiralištu, koje za vrijeme radova mora biti oslobođeno od vozila.