Gradi se priključak struje za buduće sklonište za životinje

Za potrebe izvođenja radova izgradnje niskonaponskog priključka na elektroenergetsku distribucijsku mrežu za građevinu javne i društvene namjene – sklonište za životinje sa pratećim sadržajima – 2.b skupine, trgovačkom društvu HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula,  odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste (nogostup i kolnik) i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Partizanskog puta.

Rješenje je izdano za vremensko razdoblje od 19. do 30. srpnja 2021. godine, a radove će izvoditi trgovačko društvo Zanitel d.o.o..

Uz navedeno rješenje, HEP-u je odobreno i izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste (kolnik) i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Ulice Monte Serpo, također u svrhu izvođenja radova na izgradnji niskonaponskog priključka na elektroenergetsku distribucijsku mrežu za stambenu građevinu na k.č. br. 2061/7, k.o. Pula. I ove radove izvodit će trgovačko društvo Zanitel d.o.o. i to u razdoblju od 19. do 26. srpnja 2021. godine.

Mole se građani za strpljenje i razumijevanje, te poštivanje privremenih regulacija prometa koje se dostavljaju  u privitku ovog priopćenja.