Pula Herculanea pripremila mjeru pomoći iznajmljivačima

Pula Herculanea d.o.o. obavještava svoje korisnike koji spadaju u kategoriju iznajmljivača kako je s obzirom na manji broj turističkih dolazaka zbog situacije uzrokovane pandemijom COVID-19, pripremila mjeru pomoći kućanstvima koji pružaju uslugu smještaja (iznajmljivačima).

Korisnici koji nisu imali ostvarenih noćenja u razdoblju od 1. siječnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine, imaju pravo na storno dostavljenog računa za iznajmljivače za mjesec lipanj 2021. godine. Kako bi ostvarili navedeno pravo molimo korisnike  da dostave potvrdu izdanu od strane turističke zajednice da nisu ostvarili noćenje u navedenom periodu. 

Potvrde se mogu dostaviti na e-mail: primjedbe@herculanea.hr ili putem pošte na adresu Trg I. istarske brigade 14, 52100 Pula.

 

Računi za iznajmljivače na kućne adrese trebali bi doći u toku sljedećeg tjedna.