Obavijest o pojavi onečišćenja na plaži Fažana – Sjever

Dana 1. kolovoza 2021. godine u popodnevnim satima došlo je do kvara crpki na crpnoj stanici Fažana Badel što je uzrokovalo prelijevanje sanitarnih otpadnih voda u more putem incidentnog preljeva na plaži Fažana Sjever – 7258.

 

O incidentnoj situaciji obaviještene su sve nadležne institucije i inspekcije u skladu s Operativnim planom djelovanja u slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda na području Pula Centar i Pula Sjever.

 

Na vidljivim mjestima postavljene su crvene zastave te table sa znakom Zabrane kupanja, te je od strane ovlaštenog laboratorija ZZJZ Pula uzet uzorak vode za analizu. Prvi preliminarni rezultati pokazuju da je došlo do onečišćenja, o konačnim rezultatima pravovremeno ćemo Vas obavijestiti.

 

Prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), rezultati analize mora na plaži vode se kao iznenadno onečišćenje. Uzorkovanje se provodi svaki dan do prestanka onečišćenja i dodatno se unutar 7 dana provodi još jedna analiza potvrde prestanka onečišćenja. To znači da dvije uzastopne analize moraju ispunjavati uvjete kakvoće mora za kupanje sa minimalnom ocjenom pojedinačnih uzoraka za umjereno onečišćenje tzv. žute plaže.

 

Izgradnja nove crpne stanice Fažana Badel predviđena je EU projektom aglomeracije Pula sjever. Izgradnjom će se osigurati potreban kapacitet, povećati sigurnost te izvesti sve unutar zatvorenog objekta čime će se osigurati uvjeti za kontrolu širenja neugodnih mirisa kao i na ostalim novoizgrađenim crpnim stanicama.

 

Mole se kupači da poštuju istaknuta ograničenja i upute djelatnika na terenu.