Načelnik Kirac održao hitan sastanak na temu prevelikih količina otpada koje dolaze na Kaštijun

Temeljem dopisa predsjednice Uprave Kaštijun d.o.o. u kojem se traži od jedinica lokalne samouprave da smanje količine otpada koje se dovoze na Kaštijun, Načelnik Kirac sazvao je danas, 6. kolovoza, hitan sastanak kojem su prisustvovali predsjednik uprave MedEko servisa d.o.o. Edo Krajcar, pročelnica Upravnog odjela za EU projekte, opću upravu i gospodarstvo, Suzana Racan Stern te viši stručni suradnik za poslove načelnika, Gianni Bužleta. 

Iako je do prošlog tjedna Medeko servis na Kaštijun dovozio količine otpada koje su unutar planiranih okvira, zbog naglog povećanja broja gostiju koji borave u Općini Medulin, može se očekivati da će se u naredna dva tjedna količine otpada znatno povećati. 

Zbog navedenog će  MedEko servis svim hotelijerima, ugostiteljima i drugim  gospodarskim subjektima uputiti dopis kojim će se isti upozoriti da neće biti u mogućnosti preuzeti miješani komunalni otpad u kojem se nalazi proizvodni otpad. 

S većinom gospodarskih  subjekata MedEko ima potpisane ugovore o zbrinjavanju neopasnog otpada, dok za  prikupljanje biootpada medulinski komunalac nije ovlašten, već se isti predaje Metisu ili nekom drugom ugovornom sakupljaču. 

Mole se svi gospodarstvenici, ali i mještani Općine da ulože dodatne napore i da pokušaju selektirati što veće količine otpada, kako ne bi doveli u pitanje zbrinjavanje otpada, te na taj način ugrozili turističku sezonu.