SDP: Pula odvaja samo 15 posto otpada i radi toga plaća kazne, još jedan kostur iz ormara Borisa Miletića

SDP je danas održao još jednu press konferenciju koja se nadovezuje na probleme koje ima ŽCGO Kaštijun, ali ovoga puta u prvi plan je iskočila još jedna kazna koju će platiti stanovnici Pule. O predmetnoj kazni i aktualnostima govorili su Danijel Ferić i Igor Belas.

 

Zavod za zaštitu okoliša i prirode koji djeluje u sklopu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, objavio je preliminarne podatke o odvojenom skupljanju komunalnog otpada za 2020. godinu.

 

„Podaci su i dalje poražavajući i dobar dio gradova i općina u Istri morati će platiti kaznu (poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada) zbog slabog postotka odvajanja, od čega će samo Pula platiti gotovo pola milijuna kuna (483.157,50 kn).“ – rekao je Danijel Ferić i upozorio kako ovo nije prva kazna.

 

„Prošle godine Pula je platila 1 milijun kuna kazne, a radi se o još jednoj ostavštini, odnosno kosturu iz ormara Borisa Miletića. U tri godine ukupno 2,1 milijuna kuna našeg novca za koji nitko nije odgovarao. Kad tome pridodamo i novih 20 milijuna kuna namijenjenih za ekološku bombu zvanu Kaštijun građani se opravdano pitaju kamo ide njihov novac.“ – oštro je nastavio Ferić.

 

„Rezultati odvajanja otpada u Puli od samo 15% (Istra 17,79%) su izrazito loši za što su odgovorni prvenstveno Grad i Herculanea stoga očekujemo od nove gradske uprave da se ti trendovi promjene.“ – rekao je Danijel Ferić.

 

„Za usporedbu s Pulom koja je tek na 15,42 posto, Koprivnica, Varaždin i Čakovec imaju između 42-56 posto izdvojenog korisnog otpada. Turistička mjesta u susjednoj Primorsko goranskoj županiji, poput Lošinja, Cresa i Krka imaju 40-55 posto izdvojenog korisnog otpada.“ – rekao je Ferić te se vratio na podatke koji se tiču Pule i Istre.

 

„I dok je Pula najlošija među istarskim gradovima, Buzet je apsolutni rekorder u Istri sa stopom odvajanja od 40,31%. Negativni rekorderi u Istri, uz već spomenutu Pulu među gradovima su općine Marčana i Barban gdje se otpad praktički i ne odvaja i gdje je stopa odvajanja 0,3% u Marčani, odnosno 2,23% u Barbanu.“ – naveo je Ferić poražavajuće podatke te se osvrnuo na aktivnosti župana Borisa Miletića po tom pitanju.

 

„Kada je u pitanju selektiranje otpada župan Miletić i dalje se ponaša kao da ga se to ne tiče. Od njega niti riječi o stvaranju preduvjeta za odvajanje biološkog otpada, ni riječi o suvremenom gospodarenju otpadom u Istarskoj županiji. Pulskih poražavajućih 15% selektiranja otpada iz 2020. godine izračunatoj po metodologiji koja se primjenjuje za cijelu Hrvatsku i koja se provodi po statističkim metodama za cijelu EU, on ne priznaje i prodaje maglu s različitim postocima.“ – rekao je Ferić.

 

„Tako je po nekom njegovom izračunu taj postotak iznosio za 2018 godinu čak 27%, a u 2019. godini čak i po njegovoj računici 10% manje, tj. 17%. Umjesto napretka, nazadovanje. Podsjetiti ću da je Planom gospodarenja otpadom Grada Pule za razdoblje 2017-2022. predviđeno odvojeno prikupljanje 60% otpada, a nakon 4 godine Pula je tek na 15%.“ – rekao je Ferić i naveo što se događa noću u Puli.

 

„Na žalost, njegove matematičke greške plaćaju stanovnici Pule, a morat će ih ispravljati nova gradska uprava. Smeće se pod okriljem mraka dovlači kombijima. O Šijani i Labinskoj ulici u Puli da i ne pričamo, tamo se čak nalaze i kamere i više desetaka punktova odbačenog glomaznog otpada.“ – rekao je Ferić.

 

Grad Pula svojim nečinjenjem u mandatu Borisa Miletića opasno je jurio prema tituli Grada prijatelja škovaca (a ne Grada prijatelja djece) na što smo upozoravali godinama i sada ponavljamo ono što tražimo:

 

  1. Da se odvoz otpada plaća po kilogramima predanog otpada, a ne po broju odvoza
  2. Bolju edukaciju građana i osiguravanje uvjeta za selektiranje otpada u onim kvartovima koji nemaju riješeno pitanje, što uključuje i izgradnju dva nova reciklažna dvorišta s obzirom da Kaštijun odbija preuzimati otpad građana, kao i Metis koji je orijentiran na pravne osobe tj. poduzeća.
  3. Izgradnju odlagališta za zbrinjavanje zelenog otpada
  4. Besplatnu podjelu kompostera za biološki i zeleni otpad svim zainteresiranima
  5. Provedbu preporuka Državnog ureda za reviziju koji je također upozorio Herculaneu, svojim nalazom iz ožujka 2020., na nužnost povećanja udjela odvajanja otpada od komunalnog otpada i dodatnu obradu odvojenog otpada u skladu s ciljevima Strategije gospodarenja otpadom RH, tj. izgradnju sortirnice za odvojeno prikupljanje otpada
  6. Sanaciju odlagališta zatvorenog odlagališta Kaštijun (staro odlagalište)

 

„Svjesni smo kako za sve to treba određeni novac, novac je bio osiguran ali sadašnji župan Boris Miletić i njegovi suradnici nisu iskoristili financijska sredstva iz EU fondova baš za te svrhe. Nažalost, moram navesti natječaje na koje se nisu javili jer nama valjda to nije bilo potrebno, dok je primjerice Grad Rijeka dobila 32 milijuna kuna bespovratnih sredstava za sortirnicu.“ – rekao je Ferić i naveo što IDS-ova vlast nije iskoristila.

 

Grad Pula i Herculanea nisu se javili na natječaj:

 

– Grad Pula – za izgradnju sortirnice za otpadni papir, karton, metal, plastiku i druge materijale, ukupno na raspolaganju 350 milijuna kuna, nije iskorištena niti lipa

– Herculanea – za izgradnju postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada natječaj je bio do 1.10.2020, a sredstva na raspolaganju 100 milijuna kuna

– Herculanea – izgradnja postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) otpada (150 mil.kn) iako je sufinanciranje države (EU fondovi) i do 85% ukupnog iznosa!