OPĆINA MEDULIN; Obavijest o sufinanciranju nabavke udžbenika i školskog pribora za učenike osnovne i srednje škole, u školskoj godini 2021./22.

Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja RH osigurana su financijska sredstva u Državnom proračunu za nabavu udžbenika za školsku godinu 2021./2022., sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. Svim učenicima su osigurani besplatni udžbenici za redovne i izborne predmete. U skladu s navedenim u pedagoškoj 2021./2022. godini Općina Medulin sufinancirati će nabavku radnih bilježnica i školskog pribora.

 

Roditeljima i učenicima osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Medulin, Općina Medulin za predstojeću školsku 2021./2022. godinu sufinancirati će:

 

 

  1. trošak kupnje radnih bilježnica i/ili školskog pribora, u iznosu od 600,00 kn za sve učenike 1. razreda osnovne škole s prebivalištem na području općine Medulin, a koji to ili slično pravo nisu osigurali temeljem drugih osnova,

 

  1. trošak kupnje radnih bilježnica i/ili školskog pribora, u iznosu od 350,00 kn za sve učenike od 2. do 8. razreda osnovne škole s prebivalištem na području općine Medulin, a koji to ili slično pravo nisu osigurali temeljem drugih osnova.

 

  1. trošak kupnje radnih bilježnica i/ili školskog pribora, u iznosu od 350,00 kn za sve učenike svih razreda srednje škole s prebivalištem na području općine Medulin, a koji to ili slično pravo nisu osigurali temeljem drugih osnova.

 

 

Sufinanciranje radnih bilježnica i školskog pribora moguće je ostvariti na dva načina:

1.) Kupnjom radnih bilježnica, odnosno školskog pribora kod trgovačkog društva Aurea d.o.o. Pula, Dobrilina 7, Pula, trgovačko društvo Nove istarske knjižare d.o.o. Pula, Giardini 9, Pula, ili trgovačkog društva Istarske knjižare d.o.o., Laginjina 7, Pula.

uz obveznu dostavu – u papirnicu Aurea / Nove istarske knjižare / Istarske knjižare – sljedeću dokumentaciju:

 

– kontakt podaci podnositelja zahtjeva (br. telefona i e-mail adresa roditelja), te naznaka škole i razreda u koji je dijete upisano

–   obostrana preslika osobne iskaznice jednog od roditelja

– potvrda MUP-a o prebivalištu djeteta ili preslika osobnog dokumenta djeteta: obostrana preslika osobne iskaznice djeteta ili preslika putovnice djeteta s vidljivom adresom prebivališta.

U slučaju kupnje radnih bilježnica, odnosno školskog pribora kod trgovačkog društva Aurea d.o.o. Pula, u Novim istarskim knjižarama d.o.o, i u Istarskim knjižarama d.o.o., nije potrebno traženu dokumentaciju radi ostvarivanja prava na sufinanciranje dostavljati ponovo u Općinu Medulin.

 

 

2.) Kupnjom radnih bilježnica, odnosno školskog pribora u bilo kojoj drugoj prodavaonici te refundiranjem troška od strane Općine Medulin, uz obveznu dostavu Općini Medulin:

račun kojim se potvrđuje kupovina radnih bilježnica ili školskog pribora

– obostrana preslika osobne iskaznice jednog od roditelja

– potvrda o prebivalištu za dijete izdana od MUP-a (ili preslika osobnog dokumenta ili putovnice djeteta, s vidljivom adresom prebivališta djeteta)

– bankovni račun (IBAN konstrukcija računa) roditelja čija je preslika osobne iskaznice dostavljena, a na koji će se izvršiti naknada troška

– kontakt podaci podnositelja zahtjeva (tel., e-mail roditelja) te naznaka škole i razreda u koji je učenik upisan.

Navedena se dokumentacija može tijekom uredovnog radnog vremena dostaviti osobno ili poštom u pisarnicu Općine Medulin, Centar 223, 52203 Medulin ili skenirana putem e-maila na adresu elektronske pošte pisarnica@medulin.hr.

 

 

Sukladno svemu navedenome obavještavamo roditelje da je sufinanciranje moguće ostvariti u bilo kojoj prodavaonici školskog pribora, bez obzira jesu li kupnju obavili prije ili poslije objavljene obavijesti na web stranicama Općine Medulin. Razlika u načinu sufinanciranja se odnosi isključivo na način dostave podataka.