NAJAVA DANA OTVORENIH VRATA DRAMSKOG STUDIJA TEATRA NARANČA

Teatar Naranča najavljuje upise u Dramski studio koji će s aktivnostima započeti u listopadu 2021. godine. Sve informacije zainteresirani mogu dobiti na danima otvorenih vrata koji će se održati u subotu 11.9. od 10 do 12 sati u Dječjem kreativnom centru (bivši Pionirski dom), na broj telefona 095 52 22 505 ili putem maila teatar.naranca@gmail.com.
Rad Dramskog studija koncipiran je u tri dobne skupine:
– Niži razredi osnovne škole
– Viši razredi osnovne škole
– Srednjoškolci i studenti
Dramski studio Teatra Naranča djeluje već 9 godina te su programi prilagođeni svakoj dobnoj skupini te imaju za cilj kod polaznika razvijati komunikacijske vještine, te samopouzdanje u javnom nastupu, ali i u izgradnji karaktera i razvijanja mlade osobe. Također se razvijaju vještine društvene interakcije te osjećaj za timski rad.
Želja nam je u radu poticati mlade da se uključe u razne kreativne procese koji će im služiti u
životu bavili se oni kasnije glumom ili ne. Osvještavanje samih sebe i rad na sebi ključni su za
zdravo odrastanje i za poticanje kreativnosti. Kroz takav rad potičemo mlade na
razumijevanje i toleranciju, na odgovornost i disciplinu, na poštivanje različitosti i na
razvijanje sebe samih u kulturnom i umjetničkom smislu.