Najavljeni radovi i uvođenje privremene regulacije prometa u Puli

Sanacija nogostupa, kolnika i ugradnja rampi za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na dijelu Ulice Rimske centurijacije
 
U cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu na dijelu Ulice Rimske centurijacije započeli su radovi na sanaciji  nogostupa i ugradnji rampi (taktilna polja upozorenja čepaste strukture i taktilnu crtu vođenja) za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Naime, na postojećim pješačkim prijelazima nisu bile izvedene rampe za osobe smanjene pokretljivosti, te su na dijelovima nogostupa i kolnika uočena oštećenja asfaltnog zastora u vidu udubljenja i poprečnih pukotina.

U sklopu redovitog održavanja nerazvrstanih cesta, trgovačko društvo Cesta d.o.o., radove planira okončati do 18. rujna 2021. godine.

Mole se svi sudionici u prometu na dodatan oprez i pridržavanja privremene regulacije prometa.

 

Privremena regulacija prometa na dijelu Ulice Croazia, Stiglicheve i Tesline ulice
 
Trgovačkom društvu  Zanitel d.o.o. odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Ulice Croazia, Stiglicheve ulice i Tesline ulice za potrebe izgradnje dijela vodoopskrbne mreže za trgovačko društvo Vodovod Pula d.o.o..

Odobrenje je izdano za razdoblje od 9. rujna do 24. listopada 2021. godine, te se mole sudionici u prometu na dodatan oprez.

 

Privremena regulacija prometana dijelu Valdebečkog puta
 
Za potrebe izvođenja radova na izgradnji NN priključka na elektroenergetsku distribucijsku mrežu za građevinu stambene namjene, trgovačkom društvu HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula, odobreno je izvođenje radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Valdebečkog puta.

Odobrenje je izdano za vremensko razdoblje od 13. do 24. rujna 2021. godine.  

Mole se građani za strpljenje i razumijevanje, te poštivanje privremene regulacije prometa koja će, u navedenom razdoblju biti na snazi.