Općina Medulin sudjeluje u obilježavanju Dana mladih Istarske županije

Jučer, 13. rujna 2021. godine, je u vijećnici grada Pule Načelnik Ivan Kirac potpisao  sporazum o zajedničkom sufinanciranju održavanja manifestacije Dan mladih Istarske županije koja će  održati 17. rujna 2021. godine u Puli.

 

Uz Općinu Medulin sporazum su potpisali  Istarska županija te  i gradovi Pula-Pola,  Poreč-Parenzo, Pazin, Rovinj-Rovigno, Labin, Buzet i Novigrad-Cittanova. 

 

Općina Medulin nije slučajno jedina  općina koja je pristupila potpisivanju predmetnog sporazuma. Naime, rad općine Medulin s mladima prepoznat je u nacionalnom i međunarodnom okruženju, obzirom da se  trenutno provode  dva EU projekta  za mlade a i potpisnica je  Europske povelje za rad s mladima.

 

Projekt Mladi za Medulin – djeluj lokalno – ulazi u svoju završnu fazu te će  se tijekom rujna  provesti  edukacija i radionica  za mlade i za donositelje odluka, a u listopadu će se održati završna  konferencija projekta.

 

Načelnik Općine Medulin  naglasio je da će se  tijekom listopada provesti izbori za novi savjet mladih, pa  je i ovom prigodom pozvao  sve mlade da se uključe u rad savjeta, jer samo  tako mogu utjecati da  Općinu Medulin bude prava općina po mjeri mladih i za mlade.