DANI ARHITEKTURE U ISTRI 2021

/ Prostorne akvizicije /
Organizacija: Društvo arhitekata Istre (DAI-SAI) – Breda Bizjak, Tihana Nalić, Jasmina Bašić
Partneri programa: Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Povijesni i pomorski muzej Istre (PPMI), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Grafičko oblikovanje: Tihana Nalić, Bobula
Projekt financijski podržavaju: Ministarstvo kulture RH, Istarska županija, Grad Pula
Pokrovitelji: Kamen Pazin d. d., Černelić d. o. o.
Program:
petak, 24. 9. 2021., Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković, Dvorana Pula, Preradovićeva 1
16 h – Predavanje Piercarla Palmarinija: Artefakt i divljina. Studije, istraživanja, projekti obnove teritorije i arhitekture, (Sveučilište IUAV, Venecija)
petak, 24. 9. 2021., DAI-SAI, Smareglina 1, Pula
19 h – Otvorenje izložbi Sare Ambruš: Studija uređenja obalnog područja Valelunge i Pie Boljunčić: Revitalizacija pulskog fortifikacijskog sustava i tvrđave Monte Grosso
petak, 8. 10. 2021., Povijesni i pomorski muzej Istre (PPMI) – Vodosprema, Gradinski uspon 6, Pula
18 h – Otvorenje Godišnje izložbe ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2020. godini
petak, 22. 10. 2021., DAI-SAI, Smareglina 1, Pula
19 h – Izložba studentskih radova seminara prof. Maruše Zorec Prijelazi/Prehajanja
petak, 19. 11. 2020., DAI-SAI, Smareglina 1, Pula
19 h – Otvorenje Godišnje izložbe projekata i realizacija članova DAI-SAI-a i gostiju
Prezentacija aktivnosti sekcije Djeca i arhitektura (DiA DAI-SAI-a)