Predavanja i razgovori četvrtkom u Kaštelu

Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell’Istria i Muzej grada Pazina organiziraju ciklus predavanja koji će se održavati od 30. rujna do 12. prosinca 2021. s početkom u 18 sati u prostorijama Kaštela. Predavanja i razgovore vezane za temu predavanja vodit će kustosi oba muzeja,  a namijenjeni su široj publici. Kroz ciklus od deset predavanja posjetitelji će se moći upoznati s kulturnom i povijesnom baštinom Istre. Teme su odabrane tako da mogu zanimati sve generacije, ali i da se kroz njih prikaže stručni djelokrug kustosa. Biti će tako riječi o: dječjim igrama u Istri, nematerijalnoj kulturi, prikazu i upoznavanju sa zbirkama muzeja, arheološkim istraživanjima, povijesnim događanjima 1946. godine važnima za Istru i još mnogo zanimljivih tema.

Predviđeno je da predavanja traju od pola sata do četrdeset i pet minuta, nakon čega je predviđen prostor za pitanja, komentare i razgovore. Nadamo se da ćemo ovim ciklusom predavanja muzeje još više približiti javnosti i lokanoj zajednici.

Raspored predavanja:

 

Rujan

30.9.2021. / 18 sati

Naslov izlaganja: Skromno, ali veselo: prikaz starih igara u Istri

Predavačica: Mirjana Margetić , Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell’Istria

 

 

Listopad

 

  1. 10. 2021. / 18 sati

Naslov izlaganja: Tradicijska znanja i umijeća: nematerijalna kultura Istre na nacionalnoj i UNESCO listama

Predavačica: Ivona Orlić , Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell’Istria

 

  1. 10. 2021. / 18 sati

Naslov izlaganja: Što čuvamo u muzeju ? Tradicijsko odijevanje u Istri 

Predavačica: Mirjana Margetić , Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell’Istria

 

  1. 10. 2021. / 18 sati

Naslov izlaganja: Živa baština i edukacija: Integracija nematerijalne kulturne baštine u školske kurikulume

Predavačica: Tamara Nikolić Đerić, Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell’Istria

 

  1. 10. 2021. / 18 sati

Naslov izlaganja: Covid – 19/Dnevnici -20: muzejski fondovi u nastajanju

Predavačica: Nuša Hauser, Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell’Istria

 

 

Studeni

 

  1. 11. 2021. / 18 sati

Naslov izlaganja: Predmeti sjećanja: suveniri, memorabilije, materijalna kultura putovanja.

Predavač: Mario Buletić, Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell’Istria

 

  1. 11. 2021. / 18 sati

Naslov izlaganja: Recentnija arheološka istraživanja na području Pazinštine

Predavačica: Klaudia Bartolić Sirotić, Muzej grada Pazina

 

  1. 11.2021. / 18 sati

Naslov izlaganja: Etnografija 

Predavačica: Lidija Nikočević, Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell’Istria

 

 

Prosinac

 

  1. 12. 2021. / 18 sati

Naslov izlaganja: Diplomatska borba za Istru 1946. godine

Predavač: Ivan Smoljan, Muzej grada Pazina

 

  1. 12. 2021. / 18 sati

Naslov izlaganja: Božić u Istri

Predavačica: Ivona Orlić , Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell’Istria

 

Eventualne promjene u rasporedu održavanja pratite na društvenim mrežama i stranicama Etnografskog muzeja Istre i Muzeja grada Pazina (FB).   

 

Predavanja će se održati u skladu s važećim epidemiološkim preporukama HZJZ-a.