Edukacija ronilačkih instruktora o prikupljanju znanstvenih podataka u NP Brijuni

U sklopu projekta MPA Engage, djelatnici NP Brijuni, uz podršku talijanskih partnera PADI i DAN, sprovoditi će edukaciju ronilačkih instruktora s temom prikupljanju znanstvenih podataka u NP Brijuni.

 

Cilj ove projektne aktivnosti je edukacija ronioca o njihovoj važnoj ulozi, kako u očuvanju mora, tako i cjelokupnog okoliša.

 

Edukacija se sastoji od online predavanja te uključuje i sam terenski rad, a sudjelovati će  ronioci iz okolnih ronilačkih klubova i centara koji djeluju na području Nacionalnog parka.

 

Kako je spomenuto, namjena samoga projekta je uključivanje ronioca u prikupljanje znanstvenih podataka s ciljem uspostavljanja zajedničke suradnje koja će doprinijeti učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjem.

 

 

Važno je spomenuti kako su aktivnosti građanske znanosti sve popularnije u svijetu te smo iznimno ponosni što ćemo jednu tako hvalevrijednu inicijativu sprovoditi i na Brijunima. Riječ je o znanstvenom istraživanju koje su u cjelini ili djelomično sproveli pripadnici šire javnosti. Detaljnije, tokom spomenute aktivnosti, sudionici prikupljaju i dijele podatke i opažanja, često za velika geografska područja ili tijekom dužih razdoblja, te prilikom popisivanja se često koriste mobilnim aplikacijama. Također, sudionici će dobiti priliku učiti od istaknutih znanstvenika o važnim istraživanjima koji se provode s ciljem ublažavanja i rane detekcije klimatskih promjena te svoje stečeno znanje primjenjivati u svakodnevnom poslu i budućim aktivnostima.

 

Terenski dio nastave provoditi će se 5. i 6. listopada na Brijunima, a sudjelovati će ukupno deset ronilačkih instruktora iz sedam ronilačkih centara i klubova.

 

Nacionalni park Brijuni svojevrsna je oaza bioraznolikosti gdje se organizmi nesmetano hrane, razmnožavaju i obitavaju te prirodno odlaze iz parka i na taj način obogaćuju morski ekosustav. Stoga, Brijuni imaju ključnu ulogu u očuvanju vrsta i staništa, kako za Jadran tako i za cijeli Mediteran.

 

Tijekom rekreativnih zarona, ronioci među prvima imaju prilike primijetiti promjene u moru koje su često vezane baš uz klimatske promjene. Stoga, zajedničkim snagama i suradnjom, znanstvenici, ronioci i djelatnici koji su ključni u zaštiti prirode, mogu promptno djelovati te unaprijediti adaptaciju i borbu protiv klimatskih promjena.