Jednoglasno izglasan rebalans Proračuna za 2021. godinu

Gradsko vijeće potvrdilo kandidate za članove nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. i Pula Herculanea d.o.o. Pula te kandidate za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Mali svijet” Pula

 

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća, održanoj u zgradi Fakulteta Ekonomije i turizma, vijećnici Gradskog vijeća su sa 21 glas „ZA“ jednoglasno podržali predložene Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2021. godinu.  Istim se izmjenama i dopunama, inače drugim po redu, temeljni financijski dokument Grada smanjuje za 30.474.827,76 kuna ili 5,92% i iznosi 483.955.251,24 kune. Naime, Zakonom o proračunu utvrđeno je da, ukoliko tijekom proračunske godine dođe do promjena na prihodnoj i rashodnoj strani proračuna, proračun se mora ponovno uravnotežiti. Razlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2021. godinu je potreba uravnoteženja prihoda i rashoda, a vezano za ostvarenje prihoda i procjene ostvarenja do kraja godine te zbog potrebe preraspodjele proračunskih rashoda sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule od 16. srpnja 2021. godine.

 

Također, a u svezi s Izmjenama i dopunama Proračuna, usvojene su i I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, te I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021., kao i Zaključak o izmjenama  i dopunama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2021. godinu i Zaključak o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu.

 

„Proračun Grada Pule donesen u prosincu 2020. godine iznosio je 514.430.079,00 kuna i prvim Izmjenama i dopunama Proračuna taj se iznos nije mijenjao, već je temeljem Odluke o raspodjeli rezultata bio uključen višak prihoda u  iznosu od 5.550.000,00 kuna i to za izgradnju skloništa za životinje koji je prvotno bio planiran za financiranje putem kredita. U ove druge Izmjene i dopune išlo se zbog potrebe uravnoteženja pojedinih stavka, te zbog donošenja Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule, što ove izmjene i dopune čini nešto drugačijim u odnosu na prijašnje. Naime, pored izmjena pojedinih stavki, u posebnom dijelu proračuna iskazani su i bivši upravni odjeli i novi upravni odjeli temeljem spomenute Odluke. Posebni dio je koncipiran tako da su sredstva planirana u bivšim upravnim tijelima, do donošenja ovih izmjena i dopuna, odnosno do kraja mjeseca rujna, a  za preostala tri mjeseca su sredstva planirana u novim upravnih odjelima.“, pojasnila je Vesna Sajić, pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo.

 

U kontekstu navedenoga, usvojena je i Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu, te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu.

 

Nadalje, donošenjem Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula, Vijeće je predložilo kandidate Andreja Koštomaja i Koviljke Aškić za članove Nadzornog odbora društva, te ovlastilo Gradonačelnika Grada Pule da, u svojstvu člana skupštine društva Kaštijun d.o.o. Pula, skupštini društva uputi prijedlog o njihovom izboru na vrijeme od četiri godine.

 

Isto tako, usvajanjem Odluke o prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o., Vijeće je predložilo kandidate Irenu Prepušt Pužar, Roberta Drandića i Tomislava Josipovića za članove Nadzornog odbora društva, te ovlastilo Gradonačelnika Grada Pule da, u svojstvu člana skupštine društva Pula Herculanea d.o.o. Pula, skupštini društva uputi prijedlog o njihovom izboru, također na vrijeme od četiri godine.

 

Predloženi kandidati imaju najbolje kvalifikacije za obavljanje strateških i savjetodavnih zadaća nadzornog odbora, te uspostavu djelotvornijeg sustava kontrole i nadgledanja poslovanja trgovačkih društava, čime bi se doprinijelo primjeni najviših standarda upravljanja u društvima u interesu osnivača, uprave društva, zaposlenika, kupaca, dobavljača i lokalne zajednice. Također, na temelju iskazanih referenci predloženi kandidati posjeduju znanje o poslovnoj strategiji, poslovnom planu i ciljevima navedenih trgovačkih društava, te kroz članstvo u nadzornom odboru mogu biti mehanizam kako za kontrolu poslovanja, tako i za unaprjeđenje poslovne politike i razvoja trgovačkog društva.

 

Usvojena je i Odluka o prijedlogu kandidatkinja i kandidata za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Mali svijet” Pula. Temeljem navedenog predlaže se da se u Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali svijet“ izaberu kandidatkinje i kandidati: Kristina Alviž Rengel, Drago Marić i Nina Ciceran.

 

 

Podsjetimo, nova gradska uprava je pokrenula postupke javnih natječaja za nadzorne odbore i upravna vijeća kako bi se doprinijelo stručnom i kvalitetnom nadzoru poslovanja društava te samim time i optimizaciji svih aktivnosti unutar društava i prema vani. Nesporno je da je od iznimnog značaja da članovi nadzornih odbora budu stručne osobe s kvalifikacijama koje su neophodne za nadzor rada tako velikih sustava, odnosno poboljšanja stanja i unaprjeđenju procesa u svim segmentima u ustanovama.

 

Između ostalog, jučer je donijet Zaključak o utvrđivanju osnovnih programskih i financijskih okvira Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula za razdoblje 2023. – 2026. godine, te kao posljednja točka dnevnog reda donijeta je Odluka o razrješenju (Davor Baljak) i imenovanju (Frane Milat) člana Odbora za razvoj.

 

Na aktualnom satu sjednice Gradskog vijeća govorilo se o unaprijeđenju sportske infrastrukture, uređenju tržnice, okoliša robne kuće i postepeno stavljanje u funkciju iste, na koju temu je gradonačelnik Pule Filip Zoričić potvrdio da tržnica u Puli ne izgleda dobro, a imamo najljepšu zgradu tržnice na Mediteranu. Istaknuo je potrebu uređenja lokacija s obje strane tržnice, budući je izgled  sada derutan.

„ Razgovorat ćemo s  poslodavcima, napravit ćemo plan i vidjeti kako riješiti izgled i stanje na našoj glavnoj tržnici, a da to paralelno prati i obnova robne kuće. Zvali smo novog vlasnika na razgovor, koji je obećao u studenome očistiti okolni prostor, a do rujna otvoriti robnu kuću koja će sadržavati, ne samo parking, nego i slow food prostor u prizemlju, dvije kvalitetne europske robne marke, cabaret, restoran. To je jedinstven prostor, trbuh grada koji mora ljepše izgledati no što je danas.“, kazao je Zoričić.

 

Postavilo se i pitanje vezano za nedavne prijave za smrad s Kaštijuna, te koji su kratkoročni i dugoročni ciljevi za rješavanje problema ŽCGO Kaštijun, odnosno što se poduzima da se spriječi smrad do ljeta.

Direktor ŽCGO Kaštijun, Fabio Giacometti pojasnio je da je do neugodnih mirisa došlo zbog kasnih radova i nepokrivanja odlagališta, te zbog kvara drobilice te da se  aktivno radi kako ne bi bilo istih ponavljanja.

 „Intenzivno radimo na pražnjenju vode, te se očekuje da se to završi ovaj mjeseca čime više ne bi bilo tako žestoke reakcije i stvaranja plina. Nastojat ćemo uvijek pokrivati odlagalište, bez obzira na kvarove te se potruditi da više ne dođe do prodora vode na odlagalište. Plasirali smo  upite za dodatno pokrivanje još trećine odlagališta čiju površinu ćemo do proljeća dodatno smanjiti, no potrebno je smanjiti i količinu bio otpada“, naglasio je Giacometti.

 

Pored ostalo, vijećnici su se dotakli i pitanja jednosmjenske nastave u školama Šijana i Kaštanjer, te adekvatnost prostora Pučkog otvorenog učilišta za pohađanje nastave do proširenja Osnovne škole  Kaštanjer. Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade, Elvira Krizmanić Marjanović pojasnila je da prostore Pučkog otvorenog učilišta još uvijek koriste učenici Medicinske škole do dovršetka nove Medicinske škole, te bi se potom prostori renovirali i prilagodili osnovnoškolcima. Bilo bi to privremeno rješenje to dogradnje škole za što se čeka odgovor Ministarstva o darovanju čestice.