MAJA FEKETIĆ IZ FZOEU: IMATE KAŠTIJUN S KOJIM SE MOŽETE HVALITI!

Gospodarenje otpadom u Istarskoj županiji, s posebnim naglaskom na rad Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun bila je tema današnje sjednice Skupštine Istarske županije, održane u Pazinu, a kojom je predsjedavala predsjednica Sandra Ćakić Kuhar.

 

Na temu Kaštijuna osvrnuli su se i namjerodavnije osobe – relevantni stručnjaci koji se godinama bave navedenom tematikom. Jedna od njih je načelnica Sektora za fondove EU pri Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Maja Feketić koja je poručila:

 

– Kaštijun je apoteka i u to su se mogli uvjeriti svi koji su ga posjetili. Imate Kaštijun s kojim se možete hvaliti, dok su ostale županije, osim Istarske i Primorsko-goranske, tek u procesu projektiranja. Imate takvu prednost pred svima! Centar je moderna tvornica, u kojoj se prerađuje otpad, a što se tiče neugodnih mirisa oni će se riješiti izgradnjom kompostana i sortirnica. Kaštijun je projekt Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a nadležno Ministarstvo i Fond uvijek će biti uz Kaštijun, istaknula je načelnica dodajući kako joj je žao što stručnjakinja poput Vesne Dukić više nije na čelu tvrtke Kaštijun.

 

Na samom početku sjednice, javio se za riječ vijećnik Ivan Jakovčić koji je kazao da je “2. točka dnevnog reda o zatvaranju Kaštijuna besmislica”.

 

– Pozivam predlagatelja Danijela Ferića da navedenu točku povuče. Grad Pula je većinski vlasnik ŽCGO Kaštijun, a na vlasti u Puli su koalicija Nezavisna lista Filipa Zoričića-SDP-MOŽEMO! koja treba donijeti odluku o zatvaranju Kaštijuna jer u suprotnome obmanjujete građane, poručio je Jakovčić.

 

Uslijedilo je izlaganje istarskog župana Borisa Miletića, koji je podsjetio na 2018. godinu kada je u pogon pušten ŽCGO Kaštijun kao najmodernije postrojenje za obradu otpada po uzoru na najrazvijenije europske zemlje  čime je uspostavljen ekološki učinkovit, znatno zdraviji i održiviji sustav zbrinjavanja otpada.

 

ŽCGO Kaštijun realiziran je sukladno Nacionalnoj strategiji zbrinjavanja otpada u RH, investitor je bio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske, a financiranje je bilo u omjeru 66,47% EU (IPA sredstava), 9,51% iz nacionalnog Fonda i 24,02% iz lokalnih izvora.

 

– ŽCGO Kaštijun je dovršen, on je tehnički i tehnološki realiziran čak iznad standarda iz studije i projektne dokumentacije. U njega će i dalje trebati povremeno ulagati, ali u tekuće potrebe i njegovu nadogradnju i optimizaciju. Povremenu pojavu neugodnih mirisa potrebno je rješavati van Kaštijuna, u gradovima i općinama, koji su osnivači trgovačkih društava čija je djelatnost gospodarenje otpadom. To su u prvom redu pitanja drastičnog smanjivanja biorazgradivog otpada i prevelikih količina miješanog komunalnog otpada u srpnju i kolovozu, kazao je župan Miletić, koji se potom osvrnuo i na ne tako davnu prošlost i staro odlagalište Kaštijun, odnosno deponij na kojem se smeće samo gomilalo i zakopavalo u zemlju. Takav način odlaganja otpada je, smatra župan, primitivan, opasan po zdravlje građana i naš okoliš jer podrazumijeva prikupljanje i odlaganje otpada bez ikakve obrade.  

 

Službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika Upravnog odjela za održivi razvoj Mirko Radolović održao je prezentaciju o ŽCGO Kaštijun u kojoj je podrobnije objasnio sam projekt gradnje Centra i 6 pretovarnih stanica (Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Rovinj i Umag), a čiji je nositelj bio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Osvrnuo se i na samo postrojenje za obradu komunalnog otpada (MBO), koji se sastoji od biološkog i mehaničkog procesa obrade, potom na problematiku pojave neugodnih mirisa, kao i na poduzete aktivnosti optimizacije s ciljem sanacije i sprječavanja neugodnih mirisa.

 

Kaštijun nema negativnog utjecaja na zdravlje 

 

Također,  pročelnik Radolović je istaknuo kako Kaštijun d.d. ima obvezu mjerenja emisija i praćenje stanja okoliša prema Rješenju o okolišnoj dozvoli za Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun, a čiji se rezultati objavljuju na mrežnoj stranici tvrtke. O ovom potonjem je govorio i ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije Aleksandar Stojanović koji je podnio izvješće o provođenju Programa praćenja utjecaja na zdravlje mještana u blizini zone gospodarenja otpadom Kaštijun, a koje vrše nezavisni stručnjaci. Sukladno Programu, prate se i pratit će se kvaliteta podzemnih voda, stanje otpadnih voda, kvaliteta tla, kvaliteta zraka (mjerenje koncentracije lebdećih čestica i koncentracije pojedinih metala, provodi NZZJZ Primorsko-goranske županije). Sve provedene analize, kao i inspekcijski nadzori mjerodavnih institucija, ukazuju da ŽCGO Kaštijun nema negativnog utjecaja na zdravlje mještana koji žive u neposrednoj blizini.

 

            Jedan od izvjestitelja na današnjoj Skupštini je bio i nezavisni inženjer Danko Fundurulja, direktor tvrtke PZ Uniprojekt TERRA d.o.o., s dugogodišnjem iskustvom na pitanjima iz domene gospodarenja otpadom i zaštite okoliša.

 

            U završnoj riječi župan Miletić je zahvalio svim izlagateljima te se osvrnuo na prijedlog o budućim lokacijama na kojima bi se izgradile sušiona za fekalni mulj, bioplinsko postrojenje za zbrinjavanje biološkog otpada, kao i sortirnice, naglasivši da iste ne bi trebale biti određene od strane politike, već temeljem stručne podloge. Župan je na kraju pozvao svakog građanina da selekcijom otpada u svome domaćinstvu doprinese očuvanju okoliša i zaštiti planete.

 

KABINET ŽUPANA