Predstavnik Buže sudjelovao na radionici Park4SUMP – Parkirne politike i mjere za održivu urbanu mobilnost

Stručna radionica o parkirnoj politici i upravljanju parkirnim mjerama održana je u Zadru 7. – 8. listopada 2021. kao dio aktivnosti projekta Park4SUMP. Za organizaciju su zaslužni Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS) i Tajništvo mreže CIVINET Slo-Hr-JIE ODRAZ. Ukupno je 36 sudionika iz javnog i akademskog sektora, sektora prometa i prostornog planiranja te konzultantskog sektora sudjelovalo na radionici.

Radionici je sudjelovao i predsjednik nadzornog odbora Buža d.o.o., Mateo Ostojić.

Projekt Park4SUMP bavi se upravljanjem parkirnim politikama u okviru Planova održive urbane mobilnosti (SUMP) kako bi SUMP-ovi postali učinkovitijima u postizanju svojih ciljeva. U projektu sudjeluje 16 gradova iz cijele Europe, uključujući  već uspješne gradove i one koji tek trebaju postati uspješni u provođenju parkirnih politika. Jedan od ciljeva projekta je izgradnja kapaciteta lokalnih i drugih prometnih vlasti u njihovoj sposobnosti da upravljaju parkirnim mjerama kao dijelu SUMP -a. U tu svrhu projekt organizira niz stručnih radionica diljem Europe, uključujući i Hrvatsku te je tako ovaj put Grad Zadar bio domaćin radionice.

Glavni ciljevi radionice bili su:

 • Podići svijest o korištenju parkirnih mjera kao alatom u SUMP-ovima;
 • Razbiti neke od mitova koji se odnose na parkirne politike;
 • Prenijeti iskustava drugih gradova EU -a u implementaciji parkirnih mjera
 • Omogućiti umrežavanje i raspravu između hrvatskih gradova i drugih relevantnih organizacija o njihovom iskustvu korištenja upravljanja parkiranjem – uključujući i izazove
 • Prezentacija i rasprava o određenim temama uključujući:
  • Povezanost između parkirnih mjera i trgovačke / ugostiteljske ponude
  • Upravljanje parkiranjem u turističkim područjima
  • Provođenje mjera upravljanja parkiranjem i kako ih poboljšati
  • Standardi parkiranja za nove zgrade
  • Uključivanje upravljanja parkiranjem u SUMP-ove

 

Radionica je započela uvodom u prezentacije predavača  i dobrodošlicom koju je poželio Marko Stančec iz ODRAZ-a.

Tom Rye iz UIRS-a je potom uveo prisutne u upravljanje parkiranjem izdvojivši ključne politike, probleme, koncepte i primjere rješenja. Također, pričao je o poveznici parkiranja i lokalne ekonomije te parkiranja i SUMP-a.

Profesori s Fakulteta prometnih znanosti Marko Slavulj, Mario Ćosić i Hrvoje Pavlek govorili su o pravnim i političkim aspektima upravljanja parkirnim mjerama u Hrvatkoj. Pritom su stavili naglasak na legalne okvire uličnog parkiranja i naplate parkinga, provođenja različitih oblika kazni za parkiranje, o broju parkirnih mjesta po svakoj novoj zgradi, za upravljanje novcem prikupljenim naplatom parkinga ili kazni i okvire javno-privatnog partnerstva za izvanulična parkirališta.  Kao primjere dobre prakse naveli su Zagreb, Osijek i Sisak.

parkiranju u turističkim područjima sudionicima su ispričali Aljaž Plevnik i Andraž Hudoklin iz UIRS-a. Upravljanje parkiranjem važno je za male gradove i turistička područja gdje se poboljšava kvaliteta prostora i doživljaj posjetitelja. Izlagači su naveli primjere dobre prakse iz Sint Niklaasa, Rogle i Bohinja.

Riccardo Enei  iz Isinnove izlagao je o Tehnologijama provođenja: prednostima i nedostatcima. Mnogo je uvjeta koje treba zadovoljiti tijekom odabira rješenja provedbe, a u obzir treba uvesti i parkirno okruženje. Zato je potrebno naći fleksibilno rješenje koje se može prilagoditi različitim lokacijama. Autor potom navodi načela kojima bi se provedba trebala voditi, a neka od njih su parkirni sustavi kojih se vozači mogu lako pridržavati, ohrabrivanje pridržavanja propisa i transparentnost.

Utvrđivanje procesa provedbe politike parkiranja sudionicima je približio Tom Rye iz UIRS-a. Naglasak je bio na provedbi politike i mjera za učinkovito parkiranje s posebnim osvrtom na propisano parkiranje i parkiranje uz naknadu, a sudionicima su također približena načela i alati provedbe. Primjeri dobre prakse iz Barcelone, Dublina i Rotterdama poslužili su kao uvid u uspješnu provedbu parkirne politike.

Povratne informacije na razmjene iskustava i diskusije radionice objedinjene su u Odgovorima na promišljanje o problemima, a obuhvaćene su teme legislative i regulacije, parkirni standard, sezonalnost u turističkim mjestima, povećana motorizacija u središtima gradova, nisko povjerenje u parkirne politike, nedostatak pješačkih zona, gustoća izgrađenosti i  kapaciteta.

Sudionici su imali priliku tijekom radionice dobiti uvid u planirane i implementirane mjere parkirne politike u Zadru uz stručno vodstvo Josipa Milića iz Grada Zadra.

Obzirom na  problematiku parkirališta kojom se susrećemo uglavnom u ljetnim mjesecima, skupom zemljištu i njegovom  nedostatku unutar najatraktivnijih  turističkih središta, Buža će  zasigurno nastojati implementirati neko od ponuđenih rješenja.