službeno uručenje certifikata AACI standarda u Općoj bolnici Pula

U četvrtak, 28. listopada 2021. godine u Općoj bolnici Pula održano je službeno uručenje međunarodnih certifikata AACI standarda „International accreditation Quality & patient safety“ i „Certified quality management system ISO 9001“ američke akreditacijske organizacije AACI (American Accreditation Commision International).

Unatoč izazovnim okolnostima izgradnje bolnice, preseljenja i pandemije COVID-19, tijekom ove godine u našoj bolnici provedeni su pre-audit, inicijalni i finalni audit od strane međunarodnih ocjenitelja AACI-ja kako bi se stekla međunarodna akreditacija i certificiranje. Skupina auditora pohvalila je kvalitetu rada bolnice te izdala određene preporuke koje već jesu implementirane u bolnički sustav čime su zadovoljeni kriteriji izdavanja gore navedenih certifikata.

Zahtjevi za dobivanje certifikata podrazumijevaju ispunjavanje akreditacijskih zahtjeva definiranim prema normama krovne svjetske akreditacijske organizacije za kvalitetu u zdravstvu. Sam proces akreditiranja fokusiran je na standard upravljanja (usklađenost sa zakonima i propisima, vodstvo, sustav kvalitete, upravljanje resursima i rizicima), sigurnu skrb pacijenata (prava, postupci i usluge) i pomoćnih službi (prehrana, fizičko okruženje, zaštita podataka i sigurnost).

Naša ustanova prepoznala je činjenicu da kontinuirano unapređenje kvalitetnog pružanja zdravstvenih usluga jamči sigurnost za naše pacijente, posjetitelje i djelatnike, ali je i preduvjet pružanja vrhunske domaće zdravstvene zaštite stranim pacijentima.

AACI bolnička akreditacija i ISO 9001 dobiveni su na razdoblje od tri godine uz godišnje provjere. U želji za stjecanjem povjerenja svih dionika, standardi nas potiču na zajednički rad te da konstantno pratimo, mjerimo, analiziramo i poboljšavamo naše procese čime sigurnost pacijenata i osoblja stavljamo u središte naših aktivnosti.

Na službenom uručenju certifikata AACI standarda prisutnima su se obratili prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik Ministarstva zdravstva i Povjerenstva za nadzor i gradnju bolnice; izvršni direktor američke akreditacijske organizacije American Accreditation Commision International g. Krešimir Antonio Paliska; g. Boris Miletić, župan Istarske županije, Pomoćnik za kvalitetu i voditelj Odjela internističke onkologije s hematologijom doc.dr.sc. Dragan Trivanović, dr. med. i doc. dr. sc. Irena Hrstić, ravnateljica Opće bolnice Pula.