Kroz 64 potpore iz programa „Potpore Pula 2021“ Grad Pula poduzetnicima dodijelio milijun kuna

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić donio je Odluku o dodjeli potpora namijenjenih poticanju razvoja gospodarstva Pule u 2021. godini, kojom je kroz 64 potpore pulskim poduzetnicima dodijeljeno ukupno milijun kuna.

„Vjerujem da će ovaj set pomoći biti dodatni poticaj poduzetnicima u razvoju njihova poslovanja, a posebno kada se referiramo na tržišnu situaciju i neizvjesnost u doba pandemije.  Svaka pomoć je itekako dobro došla i, u konačnici, omogućuje da vrijedni poduzetnici doprinesu društvenoj koristi i vjerujem zapošljavanju. U skladu s mogućnostima, Grad Pula će i dalje pružati podršku i biti partner u razvoju gospodarstva.“, istaknuo je Zoričić. 

Naime, u Komunalnoj palači je u 22. listopada 2021. godine, održana prva sjednica Povjerenstva za dodjelu potpora iz programa “Potpore Pula 2021”.

Do dana održavanja sjednice povjerenstva, zaprimljen je 141 zahtjev u iznosu od 2.171.404,06 kuna. Budući da je dana 27. kolovoza 2021. godine obustavljeno zaprimanje zahtjeva po Javnom pozivu radi velikog broj zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora u iznosu koji premašuje planirani iznos od 1.000.000,00 kuna, 29 zahtjeva koji su zaprimljeni nakon 30. kolovoza 2021. godine u iznosu od 399.989,27 kuna nije obrađeno i dostavljeno povjerenstvu na odlučivanje. Radi svega navedenog, na sjednicu Povjerenstva upućeno je 112 zahtjeva u iznosu od 1.771.414,79 kuna, a obrađeno je 69 zahtjeva za dodjelu potpora u iznosu od 1.119.749,24 kune.

Od ukupno 112 zahtjeva upućenih Povjerenstvu, Povjerenstvo je obradilo i prihvatljivim ocijenilo te predložilo Gradonačelniku Grada Pule da se odobri 64 zahtjeva za dodjelu potpore u iznosu od 1.000.000,00 kuna uz umanjenje iznosa kod 10 zahtjeva za 65.870,60 kuna dok je za 4 zahtjeva u iznosu od 37.550,00 kuna predloženo da se potpora ne dodijeli budući da nisu u skladu sa odredbama Javnog poziva, a 1 podnositelj odustao je od zahtjeva za potporu u iznosu od 16.328,64 kune. Za 43 zahtjeva u iznosu od 651.665,55 kuna nedostajalo je sredstava te je predloženo da se potpora ne dodijeli budući da je odobrenjem iznosa od 1.000.000,00 kuna u potpunosti iskorišten iznos namijenjen poduzetnicima za dodjelu bespovratnih sredstava u 2021. godini. 

Potpore po mjerama dodijeljene su kako slijedi:

Mjera 1 – Potpore novoosnovanim tvrtkama – pristiglo je 14 zahtjeva u iznosu od 216.528,08 kuna a odobrena su 4 zahtjeva u iznosu od 57.679,68 kuna. Odustao je podnositelj 1 zahtjeva u iznosu od 16.328,64 kune, a za 4 zahtjeva u iznosu od 62.968,26 kuna nedostajalo je sredstava. Po obustavi Javnog poziva zaprimljeno je 5 zahtjeva u iznosu od 79.551,50 kuna.

Mjera 2 – Potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing – pristiglo je 65 zahtjeva u iznosu od 934.195,01 kunu, a odobreno je 26 zahtjeva u iznosu od 357.716,18 kuna uz umanjenje odobrenog iznosa kod 3 zahtjeva za 21.959,65 kuna. Odbijen je 1 zahtjev u iznosu od 15.000,00 kuna a za 24 zahtjeva u iznosu od 354.628,75 kuna nedostajalo je sredstava. Po obustavi Javnog poziva zaprimljeno je 14 zahtjeva u iznosu od 184.890,43 kune.

Mjera 3 – Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje – pristiglo je 7 zahtjeva u iznosu od 89.500,00 kuna a odobrena su 3 zahtjeva u iznosu od 17.500,00 kuna. Za 3 zahtjeva u iznosu od 52.000,00 kuna nedostajalo je sredstava. Po obustavi Javnog poziva zaprimljen je 1 zahtjev u iznosu od 20.000,00 kuna.

Mjera 4 – Sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika– pristiglo je 11 zahtjeva u iznosu od 66.200,00 kuna, a odobrena su 3 zahtjeva u iznosu od 13.625,00 kuna uz umanjenje odobrenog iznosa kod 1 zahtjeva za 1.425,00 kuna. Odbijena su 2 zahtjeva u iznosu od 7.550,00 kuna a za 3 zahtjeva u iznosu od 28.600,00 kuna nedostajalo je sredstava. Po obustavi Javnog poziva zaprimljena su 3 zahtjeva u iznosu od 15.000,00 kuna.

Mjera 5 – Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine – pristigla su 22 zahtjeva u iznosu od 454.666,31 kuna, a odobreno je 17 zahtjeva u iznosu od 339.747,71 kunu uz umanjenje odobrenog iznosa kod 6 zahtjeva za 42.485,95 kuna. Odbijen je 1 zahtjev u iznosu od 15.000,00 kuna a za 2 zahtjeva u iznosu od 30.871,45 kuna nedostajalo je sredstava. Po obustavi Javnog poziva zaprimljena su 2 zahtjeva u iznosu od 26.561,20 kuna.

Mjera 6 – Potpore za IT sektor – pristigla su 22 zahtjeva u iznosu od 410.314,66 kuna, a odobreno je 11 zahtjeva u iznosu od 213.731,43 kune. Za 7 zahtjeva u iznosu od 122.597,09 kuna nedostajalo je sredstava. Po obustavi Javnog poziva zaprimljena su 4 zahtjeva u iznosu od 73.986,14 kuna.