Općina Medulin raspisuje natječaj za dodjelu učeničkih stipendija za školsku 2021./2022. godinu

Općina Medulin, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti raspisuje natječaj za dodjelu učeničkih stipendija za 2021./2022. godinu.

 

Rok za predaju je 7 dana od dana objave natječaja, odnosno do 09.11.2021. godine.

 

Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom (predaja u pisarnici Općine Medulin ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Medulin, Centar 223, 52203 Medulin)

 

Na omotnici prijave mora biti istaknuto:

„Javni natječaj za učeničke stipendije 2021./2022. – ne otvaraj“

Tekst natječaja s navedenim obveznim prilozima možete pronaći u prilogu i na oglasnoj ploči Općine Medulin.

 

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti upitom na e-mail: nenad.vojnic@medulin.hr