Uklanja se polusuhi čempres u okolišu Arheološkog muzeja

S ciljem osiguranja sigurnosti građana prolaznika, ali i postizanja ugodnog vizualnog izgleda okoliša novoobnovljene zgrade Arheološkog muzeja u Puli, djelatnici djelatnosti Hortikultura Pula Herculanea-e d.o.o., će sutra, 4. 11. 2021. god. u jutarnjim satima pristupiti uklanjanju polusuhog stabla čempresa (Cupressus sempervirens).

Uklanjanje je naloženo od strane Grada Pule,  a zamjenska sadnja u skladu sa dosadašnjom praksom, obaviti će se na okolnim zelenim površinama tijekom jeseni ili proljeća kada su povoljni uvjeti za sadnju o čemu će javnost biti na vrijeme obaviještena. 

U slučaju loših vremenskih uvjeta radovi će biti odgođeni za prvi mogući dan.